Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 14120

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO- standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd (ISO 14120:2015)

Denna internationella standard anger allmänna krav beträffande konstruktion, tillverkning och val av skydd som är avsedda för att skydda personer mot mekaniska risker. Denna internationella standard anger andra risker som kan påverka konstruktionen och tillverkningen av skydd.

Denna internationella standard gäller skydd för maskiner som är tillverkade efter det datum då denna internationella standard är utgiven. Kraven gäller om fasta och öppningsbara skydd används. Denna internationella standard täcker inte förreglingsanordningar. Dessa behandlas i standarden ISO 14119.

Denna internationella standard anger inte krav för speciella system avsedda för mobila maskiner såsom överrullningsskydd (ROPS), skyddsanordningar mot fallande föremål (FOPS) och skydd vid eventuell vältning (TOPS) eller maskiners möjlighet att lyfta last.


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80009509