Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 14119

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO- standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

 

Maskinsäkerhet - Förreglingsanordningar för skydd - Principer för konstruktion och val (ISO 14119:2013)

This International Standard specifies principles for the design and selection — independent of the nature of the energy source — of interlocking devices associated with guards.

This International Standard covers the parts of guards which actuate interlocking devices.

NOTE ISO 14120 specifies general requirements for the design and construction of guards provided primarily to protect persons from mechanical hazards. The processing of the signal from the interlocking device to stop and immobilize the machine is dealt with in ISO 13849-1 or IEC 62061.

This International Standard does not necessarily provide all the specific requirements for trapped key systems.

This International Standard provides measures to minimize defeat of interlocking devices in a reasonably foreseeable manner.


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80009508