Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 14008

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO- standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter (ISO 14008:2019, IDT)

Det här innebär standarden

Standarden SS-ISO 14008:2019 innehåller vägledning om monetär värdering, definierar termer och ställer krav på redovisning av hur ett monetärt värde har tagits fram.

Med monetär värdering av miljöaspekter värderar man användning av naturresurser, såsom energiåtgång, materialanvändning och utsläpp till vatten, luft och mark och ser hur ekosystem påverkas genom försurning eller växthuseffekten.

Fördelar med att arbeta efter standarden:

  • gemensamt språk kring monetär värdering
  • lättare att fatta investering- och policybeslut
  • djupare förståelse kring organisationens miljöpåverkan
  • upptäcka dolda miljöskadekostnader av tjänsteutbudet
  • stärkt varumärke & ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete.

Standarden kan användas inför investeringar, inköp, eller vid miljömedveten design av produkter och vid finansiella beslut. Den kan också ge underlag för miljöredovisning.

Standarden riktar sig till alla organisationer som behöver ett verktyg för att göra monetär värdering av sin miljöpåverkan.


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80011465