Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 14001

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp

Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

WF ISO 14001

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

 Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2015)

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-ISO 14001, fastställer krav för och ger vägledning inom ledningssystem på miljöområdet, och är den mest använda i sitt slag i världen. Drygt 324 000 certifikat har redan utfärdats mot standarden i 170 länder, varav 5 000 i Sverige. Nya certifikat utfärdas dagligen.

Fördelar med att arbeta enligt standarden

  • mer hållbara affärsprocesser
  • effektiviserat miljöarbete
  • minskad användning av resurser och material
  • minskat avfall i verksamheten och därmed minskade kostnader
  • förbättrade möjligheter att vinna upphandlingar
  • stärkt varumärke
  • ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete.

Syftet med ISO 14001 Miljöledningssystem är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader. 
Läs mer om nyttan med ISO 14001.

Några nyheter i ISO 14001

  • gemensam struktur i de nya versionerna av ledningssystemen för miljö och kvalitet.
  • förstärkt ledningsansvar
  • nya centrala begrepp, t.ex. livscykelperspektiv och miljöprestanda.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Köp

Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 14001
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80000483