Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 13849-1

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO- standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

 

Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper (ISO 13849-1:2015)

Det här innebär standarden

Den här delen av standard SS-EN ISO 13849 fastställer säkerhetskrav för samt vägledning kring konstruktion och integrering av säkerhetsrelaterade delar i styrsystem, SRP/CS, (Safety-Related Part of a Control System), inklusive utveckling av programvara. Den är tillämplig på SPR/CS, oavsett maskintyp och vilken teknik eller energi som används (elektrisk, hydraulisk, pneumatisk, mekanisk etc.).


SRP/CS kan antingen vara fristående eller integrerade i styrsystemet. De delas in i fem fastställda prestandanivåer på grundval av sin förmåga att under förutsebara omständigheter uppfylla en säkerhetsfunktion.

Standarden kan tillämpas på exempelvis

  • skyddsanordningar (t.ex. tvåhandsmanöveranordningar, förreglingsanordningar), elektriskt avkännande skyddsanordningar (t.ex. ljusridåer) och tryckkännande anordningar
  • styrenheter (t.ex. en logisk enhet för styrfunktioner, databehandling, övervakning)
  • effektstyrdon (t.ex. reläer, ventiler).

Den kan även tillämpas på styrsystem med skyddsfunktioner som är avsedda för allt från enkla maskiner (t.ex. små köksmaskiner eller automatiska dörrar och portar) till tillverkningsmaskiner och tillverkningssystem (t.ex. paketeringsmaskiner, tryckerimaskiner och pressar).


Fördelar med att använda standarden

Standarden vänder sig främst till dig som arbetar med specifikation, konstruktion eller upphandling av maskiner. Den gör det enklare för dig att bedöma konstruktion och funktion för varje tillämpning av SRP/CS samt uppnådd prestandanivå. Standarden kan med fördel användas vid utarbetandet och genomförandet av riskreduceringsstrategier.


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80009506