Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-ESM

SIS-ESM är ett digitalt verktyg för ett förenklat och effektivt sätt arbeta med standarder för informationssäkerhet inom ISO 27000. Som användare får du ett stöd för riskanalys samt behandling av GDPR-register. Genom verktyget kan du på ett överskådligt och enkelt sätt förbereda och underhålla en SS-EN ISO/IEC 27001:2017 certifiering och ha full kontroll över dokumentationen utmed hela processen.

Köp denna standard
Pris: 19 995 SEK
handbok ikon
Pris: 49 995 SEK
handbok ikon
Fler alternativ Färre alternativ

Med SIS-ESM

SIS ESM stödjer praktiskt arbete med följande ISO standarder:
SS-EN ISO/IEC 27002:2017
SS-ISO/IEC 27018:2019
SS-ISO/IEC 27005:2018

Flexibelt
SIS-ESM finns i två varianter, beroende på hur många användare som vill ha tillgång till systemet. SIS-ESM Bas tillåter två användare, medan SIS-ESM Premium har utrymme för upp till tio användare. Oberoende av abonnemang ingår läsrättigheter för ett obegränsat antal användare.

Modellering
Genom att bygga upp en modell av ert företag i verktyget SIS-ESM får ni ett stöd i ert arbete med standarder för informationssäkerhet inom 27000-serien. Med de standardprocesser och modeller som finns i verktyget går det snabbt att skapa en företagsmodellering.

Därefter finns möjlighet till allt från att analysera nuläge till att förbereda, dokumentera och slutföra en certifiering enligt SS-EN ISO/IEC 27001:2017.

Klassificering
Tack vare den inbyggda standardmodellen är det enkelt och effektivt att klassificera informationen.

Analys
Arbeta på ett strukturerat sätt med efterlevnadskontroll och riskanalyser, tack vare dokumentation och de kontrollfunktioner som verktyget SIS-ESM erbjuder.

Användarvänligt
Verktygets gränssnitt gör arbetet enkelt för användarna. I traditionellt arbete med standarder saknas kopplingar mellan dokument samt dokument till standarder. I SIS-ESM finns relationer mellan objekt inbyggda, likaså relevanta delar av standarderna inom ISO 27000. I verktyget finns också referenser till externa källor, något som ytterligare ökar effektiviteten. 

SIS-ESM hjälper dig att

• enkelt och effektivt identifiera objekt baserat på klassificering (CIAT)
• snabbt identifiera förekomster av persondata
• arbeta med informationssäkerhet baserat på ISO 27000-standarder
• följa upp och analysera löpande, tack vare den inbyggda rapportfunktionen
• effektivisera verksamheten genom minskat antal dokument

Prova på SIS-ESM i 30 dagar

Gå till sis.innovatesecurity.se och registrera dig för en 30 dagars kostnadsfri prova på period. Efter köp ingår 1 timmes kom igång hjälp från vår samarbetspartner Innovate Security Möjlighet att köpa till workshops för att få extra stöd.

Ämnesområden

IT-säkerhet