SIS stödjer Plan Internationals Center of Excellence i Kampala

För barnens rättigheter och jämlikhet för flickor i Afrika har Svenska institutet för standarder, SIS, valt att stödja organisationen Plan International. Under tre år, 2019-2021, stöttar vi Plan International så att de kan driva ett så kallat Centre of Excellence i Ugandas huvudstad, Kampala. Centret stödjer flickor och unga kvinnor på flykt i östra och södra Afrika.

SIS har ett samarbetsavtal med Plan istället för att ge fysiska julklappar till medarbetare varje år. Utöver detta stödjer SIS också Plans verksamhet vid flera tillfällen under varje år genom engångs­gåvor som vi ger till talare på våra event. SIS ger också 15 kr till Plan för varje såld julhandbok.

Vi är mycket stolta över samarbetet med Plan International och följer deras arbete med stort intresse.

Om Plans projekt i Uganda

Målet med Plan Internationals arbete i kriser och katastrofer är till exempel att förhindra att barnen utsätts för övergrepp och våld, tvingas in i arbete, nekas sin rätt till utbildning eller att giftas bort. Det gör Plan International genom att bygga säkra platser, att säkerställa att barnen får fortsätta sin utbildning och genom att sprida information om sexuella och reproduktiva rättigheter.

Under det senaste verksamhetsåret var Plan International engagerade i 86 kriser i 42 länder. 1,6 miljarder kronor investeras årligen i arbetet med kriser och katastrofer. 2017 beslutades det inom Plan International att etablera det regionala "Center of Excellence" för stöd till flyktingar i östra Afrika och Mellanöstern som SIS valt att stödja. Närmare hälften av Plan Internationals arbete i regionen utgörs av humanitära krisinsatser.

Syftet med centrat är att utveckla och optimera programmen för människor på flykt i Östafrika och några av Syriens grannländer. Nya och förbättrade program och metoder behövs för att hantera vår tids stora flyktingutmaningar. Genom att kartlägga erfarenheter och samla lärdomar från deras mångåriga arbete i flyktingkriser är ambitionen att förbättra de humanitära insatserna, särskilt för de mest utsatta med fokus på flickor och unga kvinnor.

På centrat, som har sitt säte i Ugandas huvudstad Kampala, så arbetar två heltidsanställda som leder och koordinerar arbetet, som även involverar en rad specialister och programexperter på de tretton landskontoren i regionen. Årsbudgeten för centrat är cirka två miljoner kronor.