Standarder för munskydd och andningsskydd

Svenska institutet för standarder, SIS, erbjuder under covid-19-pandemin kostnadsfri tillgång till standarder för bland annat munskydd och andningsskydd. Detta möjliggör kvalitetssäkrad produktion av produkter som behövs extra mycket under pandemin.

Att ha fri tillgång till standarderna kan också underlätta för vård och omsorgssektorn att säkerställa att de har rätt produkter i sin verksamhet. Konsumenter rekommenderas också att använda sig av CE-märkta produkter som anger att de är framtagna i enlighet med gällande standard. 

Nedan kan du läsa om vilka standarder som finns.

SS-EN 14683

Operationsmunskydd - Krav och provningsmetoder

I samband med Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken så hänvisar myndigheten också till CE-märkta engångsmunskydd som uppfyller kraven i standarden för operationsmunskydd (SS-EN 14683).

Syftet med den här typen av munskydd är att minimera spridningen av smitta från bäraren till andra personer runt omkring. Att munskydden är tillverkade i enlighet med SS-EN 14683 och CE-märkta visar att de är testade för att uppnå en viss funktion och håller en viss kvalitet. Därför rekommenderas att man tittar efter CE-märkning och hänvisning till SS-EN 14683 på de munskydd man köper även som privatperson. Operationsmunskydd är medicintekniska produkter med Läkemedelsverket som ansvarig myndighet.

SS-EN 149

Andningsskydd - Filtrerande halvmasker mot partiklar - Fordringar, provning, märkning

Det som kallas andningsskydd syftar till att skydda bäraren och används framförallt av personal inom vård och omsorg vid tillfällen där det finns risk att bli smittad av covid-19. Att andningsskydden är tillverkade i enlighet med SS-EN 149 och också CE-märkta visar att de är testade för att uppnå en viss funktion och hålla en viss kvalitet. Andningsskydd är personlig skyddsutrustning med Arbetsmiljöverket som ansvarig myndighet.

SIS-CWA 17553:2020

Munskydd - Vägledning avseende minimikrav, provningsmetoder och användning

Detta dokument är inte en standard utan en överenskommelse om krav på munskydd för allmänheten som tagits fram i en europeisk workshop (CEN Workshop Agreement). Det specificerar krav för återanvändbara munskydd eller engångsmunskydd som är avsedda för allmänheten. Dessa krav hanterar inte produkter som CE-märks och är således inte kvalitetstestade på samma sätt.

Vilken nytta tillför dessa standarder under pandemin?

Standarderna för munskydd och andningsskydd är en förutsättning för att tillverkare enkelt och effektivt ska kunna tillverka skydd som lever upp till en viss nivå av kvalitet och funktion. Dessa standarder är också harmoniserade mot europeisk lagstiftning, vilket innebär att tillverkarna genom att använda standarderna enkelt kan visa att de lever upp till lagkrav på just munskydd (medicinteknik) och andningsskydd (personlig skyddsutrustning).
För de som köper och använder munskydd och andningsskydd så kan man titta efter CE-märkning gentemot dessa standarder för att veta att skydden uppnår relevanta krav.

Hur har dessa standarder tagits fram?

Alla internationella (ISO), europeiska (CEN) och svenska (SIS) standarder och dokument tas fram genom ett samarbete mellan olika typer av expertis för att nå så hög kvalitet och användbarhet som möjligt. Detta inkluderar exempelvis tillverkare, provningsinstitut och användare. De två ovan nämnda standarderna för munskydd och andningsskydd är europeiska standarder, men det finns också andra både europeiska och internationella standarder som bidragit till kvalitet och funktionalitet i produkter som behövs under covid-19-pandemin, som till exempel skyddskläder och respiratorutrustning.

Hur får man tag på standarderna?

På sis.se finns en lista på de ISO och CEN standarder som SIS tillgängliggjort kostnadsfritt. Detta för att underlätta att de används, framförallt av tillverkare för att säkerställa kvalitet och funktion i de produkter som tillverkas och används. Standarderna finns kostnadsfritt tillgängliga i read-only format men går också att ladda ned mot en kostnad. 

Standarder i kampen mot covid-19 

Hantering av munskydd

Hur man hanterar munskydd går att läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida eller på munskyddens förpackning. 

Om munskyddsanvändning i samhället utanför vård och omsorg på Folkhälsomyndighetens webbplats


SIS bidrag under Coronapandemin

SIS är – tillsammans med en lång rad organisationer, företag och myndigheter – en viktig del i den infrastruktur i Sverige som säkerställer att det finns kvalitetskriterier för bland annat produkter och tjänster som produceras i och importeras till Sverige.

Under sidan SIS hantering av coronakrisen och vårt bidrag till att bromsa spridningen av covid-19 berättar vi mer.

Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.