Standarder om personlig skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och samhällsberedskap

Nedanstående EN- och ISO-standarder har SIS tillgängliggjort kostnadsfritt under coronakrisen. De handlar om personlig skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning samt samhällsberedskap. Om du istället vill köpa standarderna så att du kan ladda ner dem till din dator etc, så klicka på den standard du är intresserad av nedan och tryck Lägg i varukorgen.

> Vill du endast läsa standarderna (read-only) –  klicka här

Operation- och skyddskläder

SS-EN 13795-1:2019
Operationskläder och draperingsmaterial - Krav och testmetoder - Del 1: Draperingsmaterial och operationsrockar

SS-EN 13795-2:2019
Operationskläder och draperingsmaterial - Krav och testmetoder - Del 2: Specialarbetsdräkter

SS-EN 14126:2004
Skyddskläder - Funktionskrav och provningsmetoder för skyddskläder mot smittsamma ämnen

SS-EN 14605:2005+A1:2009
Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för skyddskläder mot kemikalier, med vätsketäta (Typ 3) eller stänktäta (Typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnanden samt beklädnad begränsad till delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4])

SS-EN ISO 13688:2013
Skyddskläder - Allmänna fordringar (ISO 13688:2013)

ISO 13688:2013
Protective clothing -- General requirements


Andnings- och munskydd

SS-EN 14683:2019+AC:2019
Operationsmunskydd - Krav och provningsmetoder

SS-EN 149+A1:2009
Andningsskydd - Filtrerande halvmasker mot partiklar - Fordringar, provning, märkning

SIS-CWA 17553:2020
Munskydd - Vägledning avseende minimikrav, provningsmetoder och användning


Ögonskydd

SS-EN 166
Ögonskydd - Fordringar och specifikationer

SS-EN 168
Ögonskydd - Icke-optiska provningsmetoder


Handskar

SS-EN 455-1
Engångshandskar för sjukvård - Del 1: Krav samt provning av hålförekomst

SS-EN 455-2:2015
Engångshandskar för sjukvård - Del 2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper

SS-EN 455-3:2015
Medicinska engångshandskar - Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering

SS-EN 455-4:2009
Medicinska engångshandskar - Del 4: Krav och provningsmetoder för lagringsegenskaper

SS-EN ISO 374-5:2016
Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer (ISO 374-5:2016)

ISO 374-5:2016
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks


Lungventilator

ISO 10651-3
Lung ventilators for medical use - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators

ISO 10651-4
Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators

SS-EN ISO 10651-4:2009
Lungventilatorer - Del 4: Särskilda krav på manuella återupplivningsballonger (ISO 10651-4:2002)

ISO 10651-5:2006
Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 5: Gas-powered emergency resuscitators

ISO 19223:2019
Lung ventilators and related equipment -- Vocabulary and semantics


Medicinsk utrustning

ISO 10993-1:2018
Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

ISO 13485:2016
Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes

ISO 17510:2015
Medical devices -- Sleep apnoea breathing therapy -- Masks and application accessories

SS-EN ISO 17510:2020
Medicintekniska produkter - Respirationsbehandling av sömnapné - Masker och tillbehör (ISO 17510:2015)

ISO 18082:2014
Anaesthetic and respiratory equipment -- Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases

SS-EN ISO 18082:2014
Anestesi- och ventilationsutrustning - Lågtryckskopplingar för medicinska gaser (NIST) (ISO 18082:2014)

ISO 18562-1:2017
Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

ISO 18562-2:2017
Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 2: Tests for emissions of particulate matter

ISO 18562-3:2017
Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 3: Tests for emissions of volatile organic compounds (VOCs)

ISO 18562-4:2017
Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 4: Tests for leachables in condensate

ISO 20395:2019
Biotechnology -- Requirements for evaluating the per-formance of quantification methods for nucleic acid target sequences -- qPCR and dPCR

ISO 5356-1:2015
Anaesthetic and respiratory equipment -- Conical connectors -- Part 1: Cones and sockets

SS-EN ISO 5356-1:2015
Anestesi- och ventilationsutrustning - Koniska kopplingar - Del 1: Han- och honkopplingar (ISO 5356-1:2015)

SS-EN ISO 80601-2-12:2020
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-12: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion på intensivvårdsventilatorer (ISO 80601-2- 12:2020)

SS-EN ISO 80601-2-79:2018
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-79: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda för utrustning för ventilatorer för andningsstöd (ISO 80601-2-79:2018)

SS-EN ISO 80601-2-80:2018
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-80: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda för utrustning för ventilatorer för otillräckligt andningsstöd (ISO 80601-2-80:2018)

ISO 80601-2-12:2020
Medical electrical equipment -- Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators

ISO 80601-2-13:2011
Medical electrical equipment -- Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation

ISO 80601-2-70:2015
Medical Electrical Equipment -- Part 2-70: Particular requirements for basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment

ISO 80601-2-74:2017
Medical electrical equipment -- Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment

ISO 80601-2-79:2018
Medical electrical equipment -- Part 2-79: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory impairment

ISO 80601-2-80:2018
Medical electrical equipment -- Part 2-80: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory insufficiency

ISO/TS 16976-8:2013
Respiratory protective devices -- Human factors -- Part 8: Ergonomic factors


Security and resilience

ISO 22301:2019
Security and resilience -- Business continuity management systems -- Requirements

ISO 22316:2017
Security and resilience -- Organizational resilience -- Principles and attributes

ISO 22320:2018
Security and resilience -- Emergency management -- Guidelines for incident management

ISO 22395:2018
Security and resilience -- Community resilience -- Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency


Riskhantering

ISO 31000:2018
Risk management -- Guidelines