Medlemsdialog SIS strategi

Välkommen till en interaktiv digital workshop om SIS strategi 2030 den 10 september.

Nu har du som medlem i SIS möjlighet att vara med och påverka vår strategiska utveckling. Vad tycker du och din organisation är viktigt? Vad ska SIS prioritera? Vilka trender och utmaningar står vi inför och vad tar vi med oss från ISO's och CEN's nya strategier?

Workshopen pågår hela förmiddagen med diskussioner om nuvarande arbetsmaterial kring strategin tillsammans med SIS VD och ledningsgrupp. Därutöver kommer vår vd Annika Andreasen leda en kort paneldiskussion med inbjudna gäster, där du får möjlighet att lyssna på olika perspektiv som inspiration till våra diskussioner i workshopen.

Arbetet med SIS strategi 2030 påbörjades tidigare i år tillsammans med vår styrelse och involverar nu successivt fler intressenter, varav medlemmarna är en viktig grupp. Arbetet kommer att pågå under hela 2020 med målsättning att godkännas av SIS styrelse i januari 2021, för att sedan fastställas av fullmäktige i april månad.

Som medlem kommer du och din organisation utöver denna workshop även kunna lämna synpunkter senare i processen, genom att få ta del av remissutkast till strategin. Mer information om detta kommer efter sommaren.

Om du själv inte har möjlighet att delta på workshopen kan du vidarebefordra inbjudan till en kollega.

Vi ser fram emot att tillsammans utveckla vår långsiktiga strategi. Varmt välkommen!


Information

Datum

2020-09-10

Tid

9.00-12.00

Inloggning 8.45

Digitalt möte

Via Zoom

Anmälan

Anmäl dig i formuläret nedan.

Sista anmälningsdag är den 2 setpember 2020.

Kontakt

Om du har några frågor går det bra att kontakta medlemsansvarig på medlem@sis.se.