Strategiarbete

Exklusivt för våra medlemsföretag och medlemsorganisationer: Var med och påverka de framtida strategierna för SIS, CEN och ISO. Ett arbete som pågår under 2020.

SIS strategi 2030

Arbetet med SIS strategi 2030 påbörjades tidigare i år tillsammans med vår styrelse och den 10 september hölls en workshop för medlemmarna. Där diskuterades bland annat trender, utmaningar och möjligheter för SIS.

Ett remissutkast av strategin planeras att skickas ut, för synpunkter, till våra medlemmar under december 2020.

Därefter ska strategin formellt godkännas av SIS styrelse i mars 2021, för att sedan presenteras på fullmäktige i april månad innan lansering.

CEN strategi 2030

Inom CEN (den europeiska standardiseringen) har under året arbete pågått med en ny strategi fram till 2030som ska godkännas formellt november/december 2020.

Våra medlemsorganisationer hade fram till den 17 februari möjlighet att läsa CEN:s strategiutkast och komma med skriftliga synpunkter.

Den 21 februari arrangerades ett webinar med Dan Nilsson, standardiseringschef på SIS samt representant i CEN:s tekniska styrelse. Dan gav en kort presentation av den nya strategin och därefter fanns det möjlighet att ställa frågor och diskutera innehållet.

Merparten av våra medlemmars synpunkter inkluderades sedan i SIS samlade synpunkter på strategiutkastet, som skickades till CEN i slutet av februari.

ISO strategi 2030

Även ISO har utarbetat en strategi 2030. Våra medlemmar har fått ta del av information om strategin i en workshop i september då ISO:s generalsekreterare, Sergio Mujica, presenterade viktiga delar av strategin. Den är nu ute på formell omröstning och beräknas vara klar i november/december 2020.   


Förmåner och rabatter

Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka föreningens strategiska utveckling.

Du får också tillgång till exklusiva erbjudanden, förmånliga rabatter på standarder, utbildningar och i SIS Conference Centre.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på medlem@sis.se.