Nominering till sektorforum energi

Efter europeisk modell kommer vi att starta ett sektorforum för energisektorn. Syftet med sektorforum är att föra en strategisk dialog om standardisering med våra medlemmar från energisektorn.

Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet.

Det första mötet planeras till våren 2020 och forumet beräknas att träffas en till tre gånger under året.

Vi värdesätter att forumets deltagare är aktiva inom energisektorn med gedigen kompetens, har ett brett strategiskt perspektiv och erfarenhet av standardisering.

Du kan välja att nominera dig själv eller om du vet någon annan som uppfyller kriterierna ovan som passar för rollen. Välj det formulär nedan som passar:

Nominera dig själv »

Nominera någon annan »