Välkommen att lämna dina synpunkter till SIS kommande medlemsstrategi

synpunkter medlemsstrategi.jpg

SIS vill vara en samlande kraft för ett hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt Sverige. Det är vår vision. För att lyckas med det behöver vi bygga relationer och ha en aktiv medlemsdialog. Därför arbetar vi med att utveckla en medlemsstrategi och bjuder in alla medlemmar att vara med och påverka processen. Hur kan vi utvecklas som medlemsorganisation?

Efter att ha fått in många värdefulla svar på vår medlemsenkät är nästa aktivitet en medlemsworkshop i september, då vi diskuterar relevanta frågor avseende medlemskapet i SIS förening samt medlemsstrategin.

Parallellt så bjuder vi in både medlemmar och övriga intressenter till att lämna synpunkter till oss inför framtagandet av SIS medlemsstrategi.

Välkommen att skicka dina synpunkter till oss senast den 1 september.

Inte medlem ännu? Läs mer här >>

Vad tycker du är viktigt?

Tack för dina synpunkter!