Medlemsaktiviteter

Exklusivt för våra medlemmar!

Reservera tiden - Webbinarium den 19 nov 2024, kl. 10-11

Ny maskinförordning - AI, ny teknologi och standardisering

danielochannsofie.png

En värld som kännetecknas av en snabb teknisk utveckling och nya möjligheter för ökad produktivitet via artificiell intelligens och annan teknologi, har påverkat inte minst maskinområdet. Med denna utveckling kommer nya risker och ett behov av att modernisera lagstiftningen inom området för att en fortsatt säker och konkurrenskraftig svensk industri.

Ann-Sofie Sjöblom & Daniel Hedlund, Projektledare SIS, ger oss en introduktion till området maskinsäkerhet bl.a: pågående lagstiftningsförändring inom maskinsäkerhet och några viktiga förändringar samt hur standarder kan vara viktiga verktyg framåt för regelefterlevnad och konkurrenskraft.

Mer information och inbjudan skickas ut till våra medlemmar i september.

Se webbinariet i efterhand på medlemsportalen >


Webbinarium den 18 juni 2024, kl. 10-11

Aktuellt internationellt – SIS arbete med att stärka Sveriges inflytande

imagenlgg8.png

Kristina Loboda, International relations manager, och Karin Lindmark, chef International relations, berättar hur vi avser att utveckla SIS arbete för att påverka standardiseringssystemet i ännu högre utsträckning. Vi ger dig som medlem en möjlighet att få inblick i det stora förändringsarbete som pågår i standardiseringen både på internationell och europeisk nivå.

 • Vad händer hos ISO och CEN? 
 • Hur påverkar detta svenska intressen?  
 • Vad gör SIS idag och vad ser vi framåt?

Se webbinariet i efterhand på medlemsportalen >


Medlemswebbinarium - 14 februari 2024

Hur smart är en SMART standard? 

imagezp5cu.png

Från 2024 ska alla svenska nationella standardiseringsprodukter produceras i SMART-format. Vad innebär det? Kjell Persovin, avdelningschef SIS strategi och digitalisering och Mats Åhlin, verksamhetsutvecklare på SIS, ger en inblick i SIS, ISO och CEN:s modernisering som möjliggör nya mer automatiserade arbetssätt. Exempel kommer att visas och det blir tid för frågor om potentialen av denna satsning på att möta framtidens krav på användarvänlighet.

Se webbinariet i efterhand på medlemsportalen >


Medlemswebbinarium - 16 november 2023

Nyheter och trender inom standardiseringen

Lisa-o-Sarah.png

Möt våra nya standardiseringschefer Lisa Almkvist och Sarah Sim och få en inblick i vad som är på gång. Det blir tid för frågor och samtal om utvecklingen framåt!

Program

 • 10:00 Välkomna
  Helene Edmark, medlemsansvarig SIS och Heléne Jansdotter Lindholm, programledare, SIS
 • 10:05 Utmaningar för standardiseringen
  Standardiseringen är i en digital omställning. Önskemål på nya arbetssätt för att effektivisera arbetet är utbrett och förändringar lanseras successivt. Utmaningen är stor gällande att attrahera kompetens som kan och vill lägga tid på att utveckla och revidera standarder. Det finns också olika drivkrafter som utmanar standardiseringen som modell. Hur arbetar SIS med dessa uppgifter?
  Lisa Almkvist, Standardiseringschef industri och bygg.
 • 10:20 Nyheter och trender
  Ta del av nyheter som redan är aktuella för att arbeta mer progressivt. Få inblick i kommande trender inom internationell och nationell standardisering.
  Sarah Sim, Standardiseringschef Miljö, hälsa och IT.
 • 10:35 Frågestund
  Samtal med Lisa och Sarah och deltagarna.
 • 10:55 Tack och avslutning
  Helene Edmark, SIS.

Se webbinariet i efterhand på Medlemsportalen. 


Medlemsdialog - 8 september 2023

SIS Strategi 2030 - Omvärldstrender Digital workshop

 

SIS Strategi 2030 280x140.png

Arbete pågår med att utforma nästa treårsplan för SIS Strategi 2030 och därför bjöd vi in till dialog för att fånga upp synpunkter från våra medlemmar. Det har hänt en hel del sedan strategin fastställdes 2021. Syftet var att ta intryck av utvecklingen de senaste åren och blicka framåt - Vad behöver SIS ta hänsyn till i nästa treårsplan för SIS Strategi 2030 utifrån  ett antal frågeställningar.

SIS VD Annika Andreasen inledde tillsammans med Kjell Persovin, avdelningschef Strategi och digitalisering, med en kort återblick och reflektion kring vad som har hänt sedan SIS strategi 2030 antogs, samt om det arbete som pågår med att ta fram nästa treårsplan. Mötet och övergripande samtalen leddes av Jonas Denvall, Arkatay Consulting. På mötet medverkade även Mikael Lesko, avdelningschef Policy, Sarah Sim, avdelningschef Standardisering Miljö, hälsa och IT och Kjell Persovin avdelningschef Strategi och digitalisering.


Medlemswebbinarium

Webbinarium från den 8 juni 2023 

Inspelningen från mötet hittar du i vår Medlemsportal ->

​​​​​​​Nu läggs grunden för framtidens användning av standarder

​​​​​​​Våra medlemmar fick en inblick i ISO, CEN och SIS pågående arbete med att ta fram digitala och affärsmässigt relevanta produkter och tjänster, som i växande grad även kommer att ingå i andra aktörers erbjudanden framöver.

Du som medlem i SIS har möjligheten att påverka utvecklingen och framföra din syn på hur du tycker att SIS ska positionera sig vad gäller morgondagens produkter och tjänster. Hör gärna av dig till oss!

GB. rundpng.png

Göran Blomqvist, Avdelningschef Försäljning och tjänster på SIS, inleder med hur konkurrenssituationen ser ut och betydelsen av att följa hur kundernas behov förändras.

Fredrik Fehn, Affärsutvecklingsansvarig på SIS berättar om arbetet med att utveckla nya produkter och tjänster i såväl egen regi som tillsammans med andra.

Vad händer internationellt och vart är vi på väg?

Webbinarium från 9 februari 2023 
 • Året som gått 2022 och året framför oss 2023
 • Senaste nytt inom EU-politiken kopplat till EU-standardiseringen
 • Vad vi har drivit hittills och vad vill medlemmarna att vi driver vidare
 • Var behöver vi ligga i framkant för att driva prioriterade svenska intressen?

Inspelningen från mötet hittar du i vår Medlemsportal ->

imageb8uwl.png

Medverkande från SIS: Kristina Loboda, International Affairs, Mohammed Berwari, Government Affairs Management, Kristin Eckardt Johannsen, International relations and public affairs. 


Webbinarium från den 24 mars 2022

Morgondagens trender – framtidens standarder?

Hur upptäcker vi morgondagens trender som ännu inte hittat sin väg in i standardisering?

Inom ISO pågår ett arbete att ta sig an framtiden genom det som kallas ”foresight” – framsynthet på svenska – för att få en bredare syn på framtida standardisering.

Under 2020 startade ISO ett pilotprojekt med syfte att ta fram formen för arbete med framsynthet, för att sedan kunna agera proaktivt på den omgivning vi befinner oss i. Strävan att förbereda sig inför framtiden delas även av SIS, som också har integrerat framtidsorientering i sitt strategiska arbete inför 2030.

Våra medlemmar bjöds in till en förhandspresentation innan lanseringen av trendrapporten under våren 2022. Under webbinariet presenterade ISO Central Secretariat, arbetet med trendrapporten och några av de olika trenderna.

Medverkande

imageo23qr.png

Belinda Cleeland, Head of Research, ISO Central Secretariat

image0g1vb.png

Stefanie Müller, Manager research and innovation, ISO Central Secretariat

sis_medlemswebbinarium_camilla.jpg

Camilla Åberg, Outreach and Foresight Manager, SIS

Till medlemsportalen ->


Medlemswebbinarium

Webbinarium exklusivt för våra medlemmar.