SIS Academy

Utveckling leder företag och organisationer framåt vilket innebär att det är viktigt att alla medarbetare ges möjlighet att optimera sin personliga och kompetensmässiga utveckling. Som ett led i detta arbete startades SIS Academy 2016 som erbjuder kompetensutveckling för alla medarbetare på SIS.

 ”Det känns otroligt kul att få vara en del av SIS satsning på kompetensutveckling. Vi har påbörjat en resa som ska leda till att vi är en ledande kunskapsorganisation som möjliggör kontinuerlig utveckling för våra medarbetare och att vi har möjlighet att ta tillvara på all kompetens som finns inom organisationen.
– Joakim Lundin, utbildningsansvarig.

Om SIS Academy

  • SIS Academy ska skapa förutsättningar för att SIS ska vara en kunskapsorganisation i världsklass.
  • Målet är att SIS medarbetare ska få kontinuerlig utveckling utifrån organisationens samt omvärldens förväntningar.
  • SIS medarbetare erbjuds kompetensutveckling i allt från introduktionskurser till kurser för personliga utvecklingsbehov.
  • SIS uppmuntrar till interna karriärmöjligheter för att på bästa sätt ta tillvara på medarbetarens kompetens.
  • Under Q4 2017 lanserades en Talent Management portal som ska stödja det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kontakt

Vill du veta mer om SIS kompetensutvecklingsprogram, kontakta Joakim Lundin, utbildningsansvarig.

joakim.lundin@sis.se
08-555 521 17

SIS årsrapport 2018

Text: 1659 publicerade nya och reviderade standarder