SIS Academy

Utveckling leder företag och organisationer framåt vilket innebär att det är viktigt att alla medarbetare ges möjlighet att optimera sin personliga och kompetensmässiga utveckling. Som ett led i detta arbete startades SIS Academy 2016 som erbjuder kompetensutveckling för alla medarbetare på SIS.

Om SIS Academy

  • SIS Academy ska skapa förutsättningar för att SIS ska vara en kunskapsorganisation i världsklass.
  • Målet är att SIS medarbetare ska få kontinuerlig utveckling utifrån organisationens samt omvärldens förväntningar.
  • SIS medarbetare erbjuds kompetensutveckling i allt från introduktionskurser till kurser för personliga utvecklingsbehov.
  • SIS uppmuntrar till interna karriärmöjligheter för att på bästa sätt ta tillvara på medarbetarens kompetens.
  • Vi har en Talent Management portal som ska stödja det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kontakt

Vill du veta mer om SIS kompetensutvecklingsprogram, kontakta Elisabeth Darius, HR-chef.

fredrik.tamker@sis.se
+46 8 555 52 003

SIS årsrapport 2019