Några ord från HR-chefen

”Vi vill vara en bra arbetsgivare och satsar därför mycket på organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap", Martin Berndtsson,  tf HR-chef.

Nya lokaler speglar moderniseringen av SIS

En yttre förändring kan spegla en inre och SIS flytt till nya lokaler under 2016 är en sådan. De nya ytorna matchar organisationens förändringsarbete. Målet är att moderna arbetssätt, effektivitet och kommunikation ska komma kunder och andra gäster till del. De nya lokalerna ska stärka en innovativ utveckling och har skapat många olika möjligheter till såväl möten som eget arbete: öppna kontorslandskap, projektrum, utrymmen som främjar agila arbetssätt och tysta platser för koncentration.

Attraktiv arbetsplats

SIS lanserade under 2016 SIS Academy, som är ett samlingsnamn för företagets satsning på kompetensutveckling. Målet är att våra medarbetare ska kunna erbjudas olika utvecklingsmöjligheter i SIS breda verksamhet. Medarbetarna arbetar fritt och självständigt, och det finns stora möjligheter att bygga nätverk både nationellt och internationellt.

Gränsöverskridande samarbeten

En tydlig trend inom SIS är att gränserna mellan de olika verksamhetsområdena suddas ut. Om det förut var en självklarhet att särskilja till exempel vård och omsorg från IT, har områden som e-hälsa gjort det allt svårare att dra skiljelinjer. Det har blivit viktigare att satsa på horisontella samarbeten, både interna och externa.

Modern IT-lösning

SIS har investerat i teknik som underlättar smarta möten utan fysiska resor. Det sparar miljö, pengar och tid, och inte minst det sistnämnda kan göra det lättare för kunder att delta i utvecklingsarbetet av standarder. För att göra möten attraktiva och effektiva har SIS samtidigt satsat på en konferensdel med plats för utställningar.

SIS inledde också en satsning under 2016 för att uppdatera IT-strukturen med modern teknik och standardiserade lösningar. Att SIS i och med flytten har utlokaliserat sin serverkapacitet är ett fysiskt bevis på att organisationen nu arbetar mera effektivt.


SIS årsrapport 2019

Magasinet S

I Magasinet S läser du om näringslivstrender, ny smart teknik, hållbarhetsfrågor och annat som påverkar oss i samhället. Vi intervjuar intressanta människor och företag och ger dig inspiration till nytänkande, innovation och samverkan för gemensam nytta.