Jennifer gjorde sitt exjobb på SIS inom medicinteknik

Jennifer, som har tagit en Masterexamen i BiO entreprenörskap på Karolinska Institutet, ville göra sitt examensjobb kring harmoniserade standarder och kom då i kontakt med SIS. "SIS är en otroligt bred organisation, jag hade i princip kunna skriva om vad som helst inom medicin och det skulle vara relevant för SIS. Det var otroligt positivt", säger Jennifer om tiden som exjobbare på SIS.

Jennifer Westblom, har tagit en Masterexamen i BiO entreprenörskap på Karolinska Institutet. Jennifer önskade göra sitt examensjobb kring harmoniserade standarder och kom då i kontakt med SIS.

Att SIS är en neutral organisation med ett stort kontaktnät var en stor fördel för Jennifer.

- En viktig faktor för oss som skriver exjobb är att kunna få kontakt med olika organisationer på ett smidigt sätt, säger Jennifer. Vi behöver det för att få underlag till vårt arbete. SIS möjliggör det på ett sätt som andra har svårt att göra. Exempelvis har myndigheter varit mer behjälpliga för mig i mitt arbete än för en del av mina studiekamrater som skrivit exjobb för privata läkemedelsföretag.

Jennifer är väldigt nöjd med hur hon blev mottagen när hon kontaktade SIS. En snabb process och kontakt med rätt person som kunde stötta Jennifer med att komma på ett bra koncept för arbetet.

Syftet med arbetet var att undersöka kommunikationen och interaktionen mellan Läkemedelsverket, SWEDAC, anmälda organ och SIS och hur denna kommunikation kan förändras på grund av nya föreskrifterna från Europeiska kommissionen om medicintekniska produkter.

Jennifer kan varmt rekommendera andra att söka examensjobb på SIS.


"SIS stora kontaktnät gjorde det lätt att komma i kontakt med rätt personer, vilket var en enorm fördel för mig som exjobbare" 

Vill du veta mer?

Kontakta Joakim Lundin på vår HR avdelning

joakim.lundin@sis.se
08 555 521 17