Länkar

Svenska länkar

ITS - Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen

SEK - Svensk Elstandard

SSF - Sveriges Standardiseringsförbund

Internationella länkar

ISO - International Organization for Standardization

CEN - European Committee for Standardization

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization

ETSI - European Telecommunications Standards Institute

DS - Dansk Standard

SN - Standard Norge

SFS - Suomen Standardisoimisliitto

IST - Staðlaráð Íslands

DIN - Deutsches Institut für Normung


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet kommer 6 gånger per år.