Året 2019

Vi bytte namn och fick en ny vd, en omorganisation genomfördes samt en spännande satsning på att utveckla nya nätverk inom de strategiska sektorerna bygg och energi. 2019 var ett händelserikt år för oss på Svenska institutet för standarder som nu tar nästa steg på vår förändringsresa.

Efter nästan ett sekel av standarder bytte SIS namn under 2019. Förkortningen, som hängt med sedan 1922, behölls men vi ändrade namnet från Swedish Standards Institute till Svenska institutet för standarder och på engelska till Swedish Institute for Standards. I samband med namnbytet passade vi även på att fräscha upp vårt utseende genom byte av logotype och visuell identitet.

I juni 2019 tillträdde SIS nya vd Annika Andreasen. Annika Andreasen är ingenjör och har tidigare arbetat på Saab och Ericsson och hon har en gedigen erfarenhet från ledande positioner inom produkt- och mjukvaruutveckling samt som chef för Standardisering på SIS. I samband med vd-bytet fick SIS också en ny standardiseringschef, Dan Nilsson med bakgrund närmast från rollen som standardiseringschef för sektionen vård och omsorg på SIS och dessförinnan chef för Svenska Vård.

Under hösten 2019 skapades en ny avdelning, Policy, på SIS. Den nya avdelningen ska ansvara för policyfrågor, internationella relationer, public affairs, myndighetsdialog, juridiska frågor och medlemsdialog. Även en del andra förändringar har genomförts på SIS; bland annat inom standardiseringsavdelningen för att möta förändringar i omvärlden och effektivisera arbetet.

Vi driver många projekt inom digitalisering och effektivisering av verksamheten, och för att hantera detta har ett projektkontor inrättats.

Under 2019 fortsatte SIS att stärka sitt strategiska inflytande inom internationell standardisering. Vi har under 2019 haft rollen som Vice President for Finance i CEN och suttit i både CEN:s och ISO:s styrelse.

Vi satt också med i ISO:s tekniska styrelse liksom i CEN:s motsvarighet. Utöver denna representation är SIS engagerade och deltar i en rad strategiska grupper.

Vi deltar även aktivt i CEN/CENELEC:s strategiska arbete för att stärka Europas roll som global normskapare. Det gör vi genom att sprida den europeiska standardiseringsmodellen och främja användningen av internationella och europeiska standarder med särskilt fokus på Afrika, Indien, Japan, Kina och Gulfregionen.

I slutet av 2019 beslutade SIS styrelse att starta två sektorforum med syftet att skapa en tätare strategisk dialog med aktörer inom dessa sektorer.

Målsättningen är att kunna erbjuda en plattform för långsiktig utveckling av standardisering, där sektorn kan utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vilka behov som finns samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet. Två sektorforum startas som piloter, ett för bygg- och ett för energisektorn.

Här hittar du hela årsrapporten>>