Årsrapport 2018

SIS fortsätter sitt arbete med att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft. Det gör vi genom att samla det svenska samhället så brett det går för att delta i skapandet av de internationella spelreglerna för handel och export.

Över 4 000 svenska experter deltog under 2018 i detta arbete som representanter för närmare 2 000 unika företag, myndigheter, organisationer med flera.

Här kan du ta del av SIS verksamhetsberättelse för 2018 där vi bland annat berättar om en ny svensk standard för HVB-hem, en Nordisk studie om The influence of Standards on the Nordic Economies, samt SIS medverkan i flera internationella standardiseringsarbeten.

Ladda ner Årsrapport 2018
Ladda ner resultat och balansräkning


Standardutveckling

Det är öppet för alla organisatiner att delta i standardutvecklig.

Senaste numret av Magasinet S om cirkulär ekonomi