Årsrapport 2019

– 2019 var ett år som präglades av Brexit och ett geopolitiskt läge som gav genklang även inom standardiseringens värld. Klimatet var en annan mycket viktig fråga som fick stort fokus. Det påverkade oss genom nya arbeten och perspektiv att adressera inom standardiseringsarbetet, både i Sverige och internationellt, säger SIS vd Annika Andreasen.

Över 4 500 svenska experter deltog under 2019 i SIS standardiseringsarbete som representanter för närmare 2 000 unika företag, myndigheter, organisationer med flera.

Här kan du ta del av SIS verksamhetsberättelse för 2019 där vi bland annat berättar om hur IKEA arbetar med standardisering, vårt arbete kring hållbarhet samt SIS medverkan i flera internationella och nationella standardiseringsarbeten.


Ladda ner Årsrapport 2019


En medarbetarröst

Tina Bohlin är projektledare på SIS och har under 2019 varit ute på högskolor och universitet och föreläst om ISO 9001, kvalitetsledning. Hon vill att studenterna ska förstå att standarder är ett verktyg för verksamhetsutveckling.

Vilken konkret nytta har högskole-
studenter av att veta mer om ISO 9001?

- Många av dem kommer att komma i kontakt 
med ISO 9001 i arbetslivet, de kanske får jobb i en organisation som är ISO 9001-certifierad eller med underleverantörer som är ISO 9001-certifierade. Dessutom blir de kanske ledare en dag och då bör de känna till att ISO 9001 är ett ledningsverktyg för att leda och styra en organisation för att få riktigt nöjda kunder och uppnå bästa resultat.

- Jag har tre huvudmål med mitt föredrag; att få studenterna att förstå att ISO 9001 är ett verktyg för högsta ledningen i en organisation, att alla medarbetare måste vara involverade i kvalitetsarbetet och att ett ledningssystem inte handlar om att dokumentera allting i verksamheten.


IKEA vill dela med sig av sin kunskap

De är ett av världens största möbelföretag och tongivande i den globala utvecklingen av standarder. Blågula varuhus finns just nu på 52 marknader, och IKEA planerar för expansion. Koll på standarder är grundstenen för att kunna göra affärer på nya marknader, säger Jens Ekwall, Requirement Manager inom produktutvecklingsbolaget IKEA of Sweden.

IKEA har en unik position inom standardiseringen på grund av koncernens globala omfång och långa erfarenhet. Dessutom kan de erbjuda kunskap om allt från design till produktion och försäljning till slutkund.
– Säkerhetsfrågor är vårt största fokus. Mitt team jobbar målmedvetet med detta och tar hjälp av våra specialister från produktion, innovationsteam, designteam och utvecklingsavdelningen för att ta fram egna krav och kunna utvärdera och bidra i internationella standardiseringsarbeten. Vi tror på att dela med oss av kunskap. Vi tycker inte att man ska skapa konkurrenskraft genom att undanhålla andra aktörer på marknaden information eller kunnande.

"Säkerhetsfrågor är vårt
största fokus."
Jens Ekwall

– Om vi utvecklar en standard som bara vi kan utnyttja, då gör vi inte nytta för de många människorna. Därför vill vi utveckla standarder så att marknaden hänger med. Så att våra underleveran-törer kan vara med och ställa om sin tillverkning efter de här kraven vad de nu kan gälla: materialkrav, lösningar för brandskydd som inte är skadligt för människor eller miljö och liknande, säger Jens Ekwall.

Läs mer


 


Standardutveckling

Alla organisationer, stora som små, är välkomna att delta i standardutveckling.

Standard för ledningsgrupper

SIS har i samarbete med ett antal aktörer tagit fram en så kallad Workshop Agreement som dokumenterar värdefull best practice inom området ledningsgruppsarbete.

Det vägledande dokumentet Kvalitetsledning – Processen för effektivt ledningsgruppsarbete kan fungera som styrmedel för organisationers ledning och vara ett värdefullt redskap i det dagliga förbättringsarbetet.

Året 2019

Efter nästan ett sekel av standarder bytte SIS namn under 2019. Förkortningen, som hängt med sedan 1922, behölls men vi ändrade namnet från Swedish Standards Institute till Svenska institutet för standarder.

I juni 2019 tillträdde SIS nya vd Annika Andreasen. Annika Andreasen är ingenjör och har tidigare arbetat på Saab och Ericsson och hon har en gedigen erfarenhet från ledande positioner inom produkt- och mjukvaruutveckling samt som chef för Standardisering på SIS.

I samband med vd-bytet fick SIS också en ny standardise-ringschef, Dan Nilsson med bakgrund närmast från rollen som standardiseringschef för sektionen vård och omsorg på SIS och dessförinnan chef för Svenska Vård.

Under hösten 2019 skapades en ny avdelning, Policy, på SIS. Den nya avdelningen ska ansvara för...

Kundcase: Elvägar

Klimatmålen och transportbehoven – hur kan vi få det att synka? Elvägar är en av lösningarna som skulle kunna minska utsläppen av koldioxid och leda vägen mot ett framtida fossilfritt samhälle. Just nu testas flera elvägstekniker och i takt med implementeringen ökar behovet av standarder.