Framtidens transporter, höst 2018

Framtidens teknik utvecklas här, nu och i morgon. Det som varit drömmar och visioner blir realitet i snabb takt. Men hur försäkrar vi oss om att den nya tekniken leder oss mot säkra, mer hållbara och effektiva transportlösningar?

Tidigare i år gjorde SIS djupintervjuer med personer i transportsektorn, fordonsbranschen och offentliga sektorn samt med innovationsstödjande aktörer som visar att det finns en samsyn kring att det är inom automatisering, digitalisering, informationsteknologi och elektrifiering som utvecklingen drivs framåt. Och att standarder behövs.

Läs tidningen här


Så fungerar självkörande bilar

Målet är att få fram säkrare, mer hållbara och mer effektiva lösningar än dagens. Det säger KTH-forskaren Anna Pernestål Brenden som är en dem som bidrar till omvandlingen av transportbranschen.

Lewis Horne tänker nytt om mobilitet

Med den svenska elbilen Uniti vill grundaren Lewis Horne förbättra världen. Genom att förändra hur vi förhåller oss till bilen och hur vi transporterar oss vill han minska de negativa effekterna av bilismen.

Astazero visar vägen för test av framtidens fordon

Utvecklingen av självkörande bilar handlar mycket om teknik, men kanske ännu mer om samhällets acceptans. Det säger Monica Ringvik, CTO på Astazero.

Astazero är världsledande på att testa allt som rör automatiserade transportsystem och en aktiv part i standardiseringsarbete.