Export och handel, vår 2017

Export och handel är avgörande för många svenska företag. Vi behöver ställa om vår produktion för att uppfylla de mål och de agendor som exempelvis EU och FN sätter upp. Om Sverige håller sig framme finns många möjligheter att öka exporten.

 I Magasinet S kan du läsa om några sådana möjligheter. Läs tidningen här


Kundcase

Outokumpu har en mångårig tradition av att delta i standardutveckling för svenskt stål. För dem innebär det en kvalitetstämpel och är en nödvändighet i den internationella konkurrensen.