E-hälsa, vår 2018

Svensk vård är i förändring och ställs inför nya utmaningar och möjligheter. Digitala lösningar gör oss mer involverade i vår egen hälsa och ändrar förväntningarna på hur sjukvård ska bedrivas.

I vårens nummer av Magasinet S möter du människorna bakom idéerna. De som tänker nytt och driver på utvecklingen av framtidens vård, hälsa och omsorg.

Läs tidningen här


Framtidens vård

En digital tumme

AI, Life Science och e-hälsa, har du koll på begreppen?

Utmaning: åldrande befolkning

Vi går mot en befolkningsstruktur med allt fler äldre. För Japan är frågan redan akut.

I senaste numret av Magasinet S kan du läsa om ett spännande svensk-japanskt forskningssamarbete som vill hitta nya innovativa lösningar för att kunna ge äldre bättre stöd i samhället.