AI, vår 2019

AI är inte längre ett hisnande scenario i handlingen i en science fiction-film. Det är en självklar del av vår vardag och en faktor i smart samhällsutveckling.

Konstgjord intelligens är högst verklig och kan ge vinster för hela samhället. Men hur säkerställer vi en hållbar och tillitsfull AI? I Magasinet S möter du människorna bakom idéerna. De som tänker nytt och kritiskt och som vill ta ansvar.

Läs tidningen här