Pressmeddelande · 2023-01-18

SIS och SEK välkomnar Sveriges ordförandeskap tillsammans med CEN och CENELEC

Svenska institutet för standarder, SIS och Svensk elstandard, SEK är redo att arbeta tillsammans med de europeiska systerorganisationerna, CEN och CENELEC för ett grönare, säkrare och friare Europa.

AnnikaEUCEN.png

Europeiska standarder är avgörande för att möjliggöra handel, innovation och omställning inom EU:s inre marknad. I ett gemensamt pressmeddelande välkomnas Sveriges ordförandeskap i EU-rådet av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC samt Svenska institutet för standarder, SIS och Svensk elstandard, SEK, som är redo att arbeta tillsammans mot ett grönare, säkrare och friare Europa.

– Sveriges EU-ordförandeskap utgör en unik möjlighet att sprida kunskap om standardiseringssystemet och involvera beslutsfattare, EU:s institutioner och intressenter. Standarder bidrar starkt till den gröna och digitala omställningen och till ökad konkurrenskraft, inklusive att nå klimatmålen och implementera agendan för cirkulär ekonomi. Jag ser fram emot de kommande sex månaderna och att fira att den inre marknaden fyller 30 år, säger Annika Andreasen, vd SIS.

Läs hela pressemedelandet hos CEN-CENELEC >


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.