Pressmeddelande · 2023-10-06

Nytt samarbete för att stödja kvalitetsinfrastrukturen i Ukraina

Swedac och Svenska institutet för standarder, SIS, har slutit ett fyraårigt avtal med Sida för att stötta Ukraina i att upprätthålla kvalitet och säkerhet i produkter och tjänster under kriget. Projektet kommer också att stötta en hållbar återuppbyggnad av Ukraina och processen att bli medlem i EU. Avtalet omfattar kvalitetsinfrastrukturens fyra verktyg: Standardisering, reglerad mätteknik, ackreditering och marknadskontroll.

projekt_Ukraine2.png

Avtalet omfattar cirka 30 miljoner kronor, medel som ska gå till olika typer av samarbeten med Ukrainas organisationer inom kvalitetsinfrastruktur. Avtalet sträcker sig mellan 2023 och 2027.

- Det är viktigt att så långt som möjligt upprätthålla kvalitet och säkerhet i produkter och tjänster även i krigstid. Detta möjliggör i sin tur ett deltagande i internationell handel vilket är oerhört viktigt för att samhället ska fungera. Vi hoppas också att projektet ska kunna bidra till fördjupade och långsiktiga samarbeten inom viktiga områden där Ukraina är framstående, exempelvis digitalisering, säger Ulf Hammarström, generaldirektör på Swedac.

Återuppbyggnaden av förstörd infrastruktur kommer att kräva omfattande resurser i Ukraina. Projektet kan bidra till att återuppbyggnaden baseras på internationella standarder som säkerställer hållbarhet och kvalitet.

- Återuppbyggnaden av förstörd infrastruktur kommer att kräva enorma resurser. Standarder bidrar till att återuppbyggnaden görs hållbart och effektivt och säkerställer kvalitet, men möjliggör också för Ukraina att implementera cirkulära och digitala lösningar. Jag ser fram emot att genom detta projekt stärka samarbetet mellan Sverige och Ukraina, säger Annika Andreasen, vd Svenska institutet för standarder.

Nästa steg är att skriva ett avtal med ekonomiministeriet i Ukraina och påbörja planeringen av insatserna de kommande åren. Vissa insatser påbörjas redan i år, bland annat för att stötta det ukrainska ackrediteringsorganet att behålla sin status inom internationell handel.


Kontakt

För mer information:

Swedac
Peter Kronvall
Kommunikationschef
peter.kronvall@swedac.se
0708-57 77 20

Kerstin Thomasdotter
Presskontakt
kerstin.thomasdotter@swedac.se
0708-86 48 34

Svenska institutet för standarder (SIS)
Marcus Hansen Fure
Projektledare
marcus.h.fure@sis.se
08-5555 22 72

Anne Rådestad
Presskontakt
anne.radestad@sis.se
08-5555 20 20