Pressmeddelande · 2020-04-15

Kostnadsfria standarder ska underlätta för företag att lägga om produktion

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal globala ISO-standarder som kan användas i samband med covid-19-pandemin. Standarderna omfattar bland annat anestesi och respiratorer, biokompatibilitet av medicinteknik och molekylärbiologisk analys. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

En blå respirator i sjukvårdsmiljö.

– Det är värdefullt att utöka bredden av standarder som temporärt finns fritt tillgängliga så att tillverkning och kvalitetssäkring av ytterligare produktkategorier underlättas i arbetet med att bekämpa covid-19. Sedan tidigare har vi tillgänggängliggjort standarder framförallt inom personlig skyddsutrustning, säger Annika Andreasen, vd vid Svenska institutet för standarder, SIS.

– Vi hoppas genom detta bland annat kunna underlätta för företag att komma igång med produktion man tidigare inte haft, för att bidra i hanteringen och minska smittspridningen av covid-19. Standarderna är framtagna av framstående internationella experter, ofta som ett stöd i att hantera lagkrav, säger Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, SIS. Möjligheten till dispens för icke CE-märkta produkter på grund av rådande situation är inte avsett att leda till sänkt kvalitet på produkterna. Standarder är således fortsatt högaktuella som stöd i processen att ta fram produkter av tillräckligt hög kvalitet.

– Just nu är det är många företag och organisationer som hör av sig till oss med frågor. Många har loggat in på vår webbplats sis.se där en del av standarderna finns att ta del av kostnadsfritt redan sedan slutet av mars. Vi ser ett stort intresse både från organisationer som deltar i standardiseringsarbetet och de som inte gör det, säger Sarah Sim.

De kostnadsfria standarderna omfattar medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning i form av till exempel andningsskydd, munskydd, ögonskydd, medicinska handskar, skyddshandskar, operationskläder och skyddskläder. Nu tillkommer kostnadsfria standarder inom bland annat anestesi och respiratorer, biokompatibilitet av medicinteknik och molekylärbiologisk analys.

Standarder i kampen mot covid-19

Tidigare pressmeddelande Samlad europeisk insats kring standarder i kampen mot covid-19

Kontaktpersoner SIS

Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, sarah.sim@sis.se

Dan Nilsson, standardiseringschef, dan.nilsson@sis.se