Pressmeddelande · 2022-04-20

Kommer ditt skyddsrum efterleva standard?

SIS, Svenska institutet för standarder, bildar en ny arbetsgrupp för skyddsrum. Bakgrunden är en omvärldssituation som gjort att Finland tagit initiativ till en ny, internationell standard för skyddsrum.

En ny standard kommer att leda till ett betydligt starkare fokus på Sveriges förmåga att skydda sin befolkning i händelse av krig. Vid sitt senaste möte beslutade SIS kommitté för samhällssäkerhet (SIS/TK 494) att bilda en ny arbetsgrupp för skyddsrum. Bakgrunden är ett förslag från Finland om att ta fram en ny standard för skyddsrum på internationell nivå. Flera svenska intressenter har redan fattat beslut om att aktivt följa arbetet, där MSB kommer att leda arbetet. Det betyder att både Finland och Sverige nu driver frågan.

Den nya standarden kommer att tas fram inom ramarna för den internationella ISO-kommittén för Security and Resilience. Detta är en kommitté som sedan tidigare drivs från Sverige (närmare bestämt av SIS tillsammans med MSB). Standarden avser att beskriva konstruktion, design, underhåll och olika användningsområden samt ändamål för skyddsrum.

- Oroligheterna i omvärlden skapar ett ökat behov och intresse av standarder inom samhällssäkerhetsområdet. Skyddsrum är nu ytterligare ett standardförslag med avsikt att stärka svensk förmåga att skydda befolkningen i händelse av kris eller krig, säger SIS vd Annika Andreasen.

Sverige uppges ha cirka 65 000 skyddsrum som har fått begränsad medial uppmärksamhet, sannolikt för att Sverige under många år inte uppfattats stå under något militärt hot. Det internationella läget har förändrat detta.

- Mitt intryck är att det inte bara blir skyddsrummen som nu uppmärksammas inom standardiseringsvärlden. Andra frågor, som länders totalförsvar och försörjningsförmåga i händelse av externt hot, är också väldigt aktuella, säger Annika Andreasen.

Det nya förslaget till standard för skyddsrum har fått namnet ISO 22359 Hardened protective shelters.

Är du intresserad av att bidra och delta i arbetet med att utforma standarden för skyddsrum? Kontakta Fredrik Göthe, projektledare på SIS.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Kontakt

Fredrik Göthe, projektledare SIS
08-5555 2268
fredrik.gothe@sis.se