Pressmeddelande · 2022-06-02

Hon ska leda arbetet med global mensstandard

Sverige kommer att leda arbetet med att ta fram en internationell standard för mensskydd. Nu är det också klart att ordföranden för den nya kommittén blir Gerda Mazi Larsson.

- Jag är stolt såklart för det här är inte en vanlig standard utan ett historiskt viktigt arbete, och jag har nyss blivit utsedd till att leda det.

Gerda Mazi Larsson deltog i den grupp som skrev förslaget om en ny standard till ISO. Hon var också i flera år vd för The Case for Her, en filantropisk investeringsportfölj som bygger upp företag inom just nischen kvinnohälsa. Men hon är samtidigt lite förbryllad över att det här standardiseringsarbetet ens behöver göras:

- Ja, det är ärligt talat lite märkligt att den här standarden inte redan finns. Vi pratar om halva jordens befolkning. Många besläktade områden är standardiserade sedan länge, men frågan om mens har varit stigmatiserad. Att det nu till sist blir gjort är ett stort framsteg för alla kvinnor, säger Gerda Mazi Larsson.

Formellt så har kommittén med namnet ISO/TC 338 Menstrual Products redan bildats. Det är också klart att det svenska standardiseringsorganet SIS håller i sekretariatet. Det första mötet hålls nu i juni. Utöver det har SIS bildat en ny svensk så kallad ”spegelkommitté” och den heter SIS/TK 629.

- Vi väntade egentligen bara på att få ett formellt okej på att Gerda får uppdraget som ordförande. Annars är vi klara att köra igång arbetet, säger kommitténs sekreterare Jenny Acaralp, projektledare på SIS.

Utöver det uppenbara, att slå ett slag för kvinnors hälsa, är Jenny Acaralp också mycket nöjd med att arbetet bidrar till kvalitetssäkrade produkter och att nya innovationer för exempelvis material välkomnas utan att  man tummar på säkerheten.

Att standardisera ett viktigt område inom hälsosektorn innebär mycket jobb och många synpunkter från många länder ska vägas samman innan arbetet är klart. Ungefär två år, kanske lite längre, får man räkna med innan standarden för mensskydd är klar.


Här är SIS/TK 629

Den svenska kommittén som deltar i arbetet med en internationell standard för mensskydd.