Pressmeddelande · 2024-01-17

Över 770 000 USD till svensklett arbete för att möjliggöra utvecklingsländers engagemang i arbetet med att skapa en global standard för mensprodukter

– Mensprodukter saknas i stor utsträckning för kvinnor och flickor i utvecklingsländer, och det minskar möjligheten att arbeta och gå i skolan. Genom Bill & Melinda Gates Foundations bidrag på över 8 miljoner kronor får utvecklingsländer möjlighet att delta i ett viktigt arbete om mensprodukter, och samtidigt sprida kunskap i sina länder, säger Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder.

blobid0.png

För till exempel kondomer och spiraler finns det sedan länge globala standarder för kvalitet och säkerhet, men inte för mensprodukter, trots att cirka 1,8 miljarder av världens kvinnor och flickor menstruerar varje månad. På svenskt initiativ tas nu en global standard fram som bland annat kommer att innebära tydliga säkerhetskrav och jämförbara testmetoder i tillverkningen. Standarden blir även viktig för de tillverkande företagen, eftersom den gynnar handel mellan länder, och bland annat syftar till att förenkla vid upphandling samt export och import.
Nu får Svenska institutet för standarder över 8 miljoner kronor av Bill & Melinda Gates Foundation för att möjliggöra utvecklingsländers engagemang i projektet.

Menstruell hälsa är en viktig hälsofråga globalt. Det handlar bland annat om att ha tillgång till säkra mensprodukter, toaletter och rent vatten. Om kvinnor och flickor inte har möjlighet att hantera sin menstruation på ett bra sätt kan det bidra till svårigheter att delta i samhället på lika villkor.

Årtionden av forskning visar att när kvinnor kan delta fullt ut i ekonomin så ökar den finansiella stabiliteten för deras hushåll och familjer återhämtar sig snabbare. Uppgifterna visar ett samband mellan kvinnors ekonomiska inflytande och minskad fattigdom, och experter anser att ett sådant inflytande är avgörande för livsmedelssäkerheten. Dessutom främjar det tillväxt: Nya siffror från Eurasia Group visar att om beslutsfattare prioriterar investeringar till kvinnors ekonomiska inflytande skulle den globala ekonomin kunna växa med ytterligare 7 procent, eller 10 biljoner dollar, fram till 2030.

Summan på över 770 000 USD fördelas under en treårsperiod. Medlen kommer att användas för att minska hinder för låg- och medelinkosmtländer att delta i standardiseringsarbetet och att stärka kompetensen om standardisering inom dessa länder. Syftet är att bidra till ökad produktivitet, och ökad konkurrenskraft, och därmed till en ökad hälsa och välfärd, och på så sätt även bidra till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

En internationell kommitté inom ISO har skapats för att ta fram en global standard för mensprodukter. Sverige leder arbetet och hittills har drygt fyrtio länder anslutit sig till projektet.

– Målet är att skapa en användbar och inkluderande standard för mensprodukter som alla länder kan sluta upp kring, Det handlar om tillgång till säkra mensprodukter oavsett var i världen man bor, att kunna göra informerade val och vara delaktig i samhället. säger Jenny Acaralp, projektledare, Svenska institutet för standarder.

Läs mer

Läs mer om den internationella kommittén ISO/TC 338 här >


Kontakt

Vil du veta mer om arbetet? 

Kontakta Jenny Acaralp:

Projektledare, SIS
08 555 520 57

jenny.acaralp@sis.se

Presskontakt

Bästa Hållbarhetsprestation 2023

SIS är tillsammans med 62 andra nominerade i tidningen Miljö & Utvecklings pris "Bästa Hållbarhetsprestation 2023". 

Läs mer om de nominerade och rösta på din favorit!

Bästa Hållbarhetsprestation 2023 >