Logga in

Nyhet · 2016-10-24

Var med och påverka ny materialstandard för stål- och aluminiumprodukter

Erbjuder ditt företag stål- och aluminiumprodukter till byggsektorn och vill du höja din konkurrenskraft? Välkommen till ett intressentmöte hos SIS för diskutera ett nytt svenskt initiativ om ett sekretariat på europanivå för att ta fram en ny materialstandard inom området.

SIS bjuder in till ett intressentmöte den 11 november om bildandet av detta nya sekretariat och utformningen av arbetet med att skapa en materialstandard för stål och aluminium produkter.

Yacine Slamti är projektledare på SIS, och berättar:
– Flera näringslivsaktörer har uttryckt ett starkt intresse för att SIS ska starta upp ett nytt sekretariat för att skapa en materialstandard under EN 15804 för stål och aluminium som konstruktionsmaterial.

– Denna standard kommer att stärka svenska företags exportmöjligheter i en betydelsefull industri.

Arbetet bygger på ett utkast till PCR, produktspecifika regler, som redan tagits fram med hjälp av det Nordiska ministerrådet.
– Vi söker flera svenska deltagare som vill vara med och påverka innehållet i den kommande standarden, säger Yacine Slamti.

Målgruppen för arbetet är företag som erbjuder stål- och aluminiumprodukter till byggsektorn.

Mer information, kontakta SIS projektledare Yacine Slamti, yacine.slamti@sis.se, 08-555 50 21.


Fakta om SIS

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.