Logga in

Nyhet · 2016-08-31

Koder för hjälpmedel - Revidering av ISO 9999

ISO 9999 är en internationell klassificering av hjälpmedel speciellt framtagna för eller allmänt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Klassificeringen omfattar även hjälpmedel som används av en person med funktionsnedsättning, men som behöver assistans av en annan person vid användandet.

Kodningen är viktig i hjälpmedelsdatabaser som används av dem som som förskriver hjälpmedel och av företag som klassificerar sina produkter utifrån denna standard. 

Den internationella standardiseringsgruppen Assistive products for persons with disability, ISO/TC 173, diskuterar flera ändringar i arbetet med att revidera standarden.

Gruppen planerar förutom att ändra vissa kategorier och koder, att ändra även namn och inriktning på standarden. Detta för att i större utsträckning få den harmoniserad till terminologin i International Classification and Functions, ICF, och även WHOs terminologi kopplade till funktion och funktionsnedsättning.

De kommer bland annat också att se över hur de kan hantera multifunktionella hjälpmedel och hjälpmedel som innehåller så kallad IKT-teknik.

I Sverige är det SIS kommitté Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som ansvarar för input till revideringsarbetet.

 Alla som har synpunkter och vill vara med och bidra i det kommande revideringsarbetet är välkomna att gå med i den svenska kommittén, säger Joakim Falk, projektledare på SIS.

Notera att en version av ISO 9999 kommer att publiceras under hösten, parallellt med att det nya revideringssarbetet startar. SIS kommitté ansvarar också för den svenska översättningen av ISO 9999 så att terminologin i den svenska versionen ska spegla inställningen att en person inte är funktionshindrad, utan att hindret uppstår i mötet med omgivningen. 

Läs mer om SIS kommitté Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning här.

Är du intresserad av mer information om arbetet, kontakta SIS projektledare Joakim Falk, joakim.falk@sis.se, 08-555 522 59.


Fakta om SIS

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.