Nyhet · 2021-10-21

World Quality Day 2021 – att hänga med i svängarna

I över 30 år har Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) arrangerat World Quality Day i Sverige, som blivit en viktig samlingspunkt för alla som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling, både inom privat och offentlig sektor.

Worldqualityday-750x300.png

I år är temat ”Agilt ledningssystem – i en snabbrörlig verklighet”. Då kanske en del undrar om en organisation verkligen blir mer lättrörlig med ett ledningssystem? Eller om det bara leder till mer krångel och byråkrati?

Absolut mer lättrörligt, säger SIS expert på ledningssystem Tina Bohlin. Hon tillägger att ett ledningssystem kan vara komplext och svårt om det inte anpassats efter verksamheten, men att det ger organisationen en solid grund och tydlig struktur.

Att ha ordning och reda genom ett ledningssystem är nästan ett måste för att en organisation ska kunna genomföra förändringar som verkligen omfattar alla delar av verksamheten och inte bara är på ytan.

Torsdagen den 11 november genomförs årets World Quality Day, WQD. Det blir faktiskt 30-årsjubileum. I Sverige har denna kvalitetskonferens arrangerats sedan 1990 och är en av de viktigaste, årliga samlingspunkterna för alla som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Det gäller oavsett om du tillhör privat eller offentlig sektor.

Årets program för World Quality Day 2021

Årets WQD är en digital halvdagskonferens, klockan 12–17, via Teams. Temat är högaktuellt: ”Agilt ledningssystem – i en snabbrörlig verklighet”. Utgångspunkten är att det i alla organisationer finns system för ledning av verksamheten. Men hur systematiska, effektiva, hållbara och värdeskapande är dessa system? Är de agila och anpassade för en snabbt föränderlig tid? Eller är det verkligen ledningssystemets uppgift att vara agilt? Ska inte det snarare vara stabilt? Och är ledningssystemet en garant för att produkter och tjänster håller god kvalitet? Det är exempel på några av de frågor som kommer att tas upp under konferensen.

WQD 2021 är ett samarrangemang mellan Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, Svenska institutet för standarder, SIS, och Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ. Både föreläsarna och panelen utgörs av de främsta auktoriteterna inom området.

>> Läs mer och anmäl dig på Svenska förbundet för kvalitets webbplats


Tina Bohlin
projektledare SIS

Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015

Utbildningen ger dig en introduktion till kvalitetsledning och förklarar nyttan med ett kvalitetsledningssystem. Genomgången av fokusområden i ISO 9001 gör att du får förståelse för innehållet i standarden och insikt om vad den innebär i praktiken.