Nyhet · 2023-06-12

Vägledning för krav på operationskläder i flergångsmaterial

Representanter för tillverkare, tvätterier, provningsinstitut och vården har tagit fram en vägledning till stöd för att uppfylla kraven på operationskläder och draperingsmaterial i flergångmaterial, enligt SS-EN 13795 del 1 och 2.

Kraven på operationsplagg i flergångsmaterial ska vara uppfyllda under plaggets hela livscykel, från att de tillverkas och används till att de rekonditioneras. Det innebär att såväl tillverkare, provinstitut, vårdgivare och tvätterier är inblandade.

Standardens krav är tydliga, men det har saknats vägledning kring hur de olika aktörerna ska säkerställa att kraven bibehålls eller hur ofta plaggen ska kontrolleras under livscykeln. Det handlar bland annat om plaggens mikrobiologiska renhet, bakteriepenetration och partikelsläpp.

Den nya vägledningen är en teknisk specifikation, som har tagits fram gemensamt av SIS kommittéer för operationstextilier och sjukvårdstextilier med representanter från samtliga inblandade aktörer.

Vägledningens användningsområden

◼   urval av prover, provuttag samt provning efter standardiserad tvättprocess för validering av material och produkter

◼   hantering och validering av produkter och processer under hela livscykeln

◼   bevarande av mikrobiologisk renhet och prestanda hos specialarbetsdräkt under hantering, lagerhållning och transport inom vårdinrättningar

Vill du veta mer om vägledningen eller SIS standardisering inom operations- och sjukvårdstextilier? Kontakta SIS projektledare Alexandra Antoni eller jenny Vesterberg!

 

 

 

 


Utbilda dig hos SIS!

SIS erbjuder en rad olika utbildningar inom medicinteknik. Kompetensutveckla din organisation med kunskap direkt från källan. 

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Köp produkten