Nyhet · 2023-10-23

Unikt kompetenspaket för arbetsmiljöledning – en investering med stor utväxling

SIS arbetsmiljöutbildningar använder en metod som varvar självstudier med lärarledda pass och många konkreta övningar, allt för att optimera kunskapen om hur den egna arbetsplatsens hälsa kan stärkas. I steg två ingår dessutom tre kraftfulla verktyg till att bekämpa sjukskrivningstalen; de mest använda standarderna för arbetsmiljöledning.

I slutet av oktober äger europeiska arbetsmiljöveckan rum, som i år innebär starten för kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv. Inför denna har SIS populära vidareutbildning i arbetsmiljöledning kompletterats med ytterligare ett par kraftfulla verktyg, för att höja organisationers kompetens och förmåga att sätta i gång den positiva utvecklingen.

– Jag ser verkligen fram emot att sprida kunskap om hur företag och organisationer med rätt verktyg kan nå mycket bättre resultat, stärka friskfaktorerna och minska sjukfrånvaron, säger Malin Källbacka, en av utbildningsledarna med lång erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete. 

I utbildningen varvas självstudier och lärarledda pass med många konkreta övningar. Nytt för i år är att deltagarna får många exempel på hur andra organisationer har lyckats. Dessutom ingår de tre mest använda standarderna för arbetsmiljöledning;

Ledningssystem för arbetsmiljö*

  • ISO 45001: Krav och vägledning

  • ISO 45002: Vägledning för tillämpning av ISO 45001

  • ISO 45003: Ledningssystem för arbetsmiljö - Hälsa och säkerhet på arbetet - Vägledning för hantering av psykosociala risker

*) de delar som ingår i utbildningen Arbetsmiljöledning - Implementation & utveckling

– Eftersom vi både utvecklar och säljer dessa standarder, törs jag lova att ingen annan kan erbjuda ett likvärdigt upplägg. Att gå utbildningen är en riktigt bra investering. Arbetsplatsens hälsa är direkt kopplad till både kostnader och verksamhetens förmåga att prestera, men också tunga personliga lidanden.

Såklart finns även Arbetsmiljöledning – orientering en grundutbildning, som till skillnad från Arbetsmiljöledning – Implementering & utveckling inte kräver några förkunskaper. Organisationen kan också välja om de vill ha ett anpassat upplägg, där utbildningsledarna går in som konsulter och exempelvis genomför företagsanpassade utbildningar, utvecklingsprojekt, gap-analyser och revisioner av olika slag.

Identifiera digitala oroshärdar

En föränderlig tid, digitalisering och flexibla arbetsplatser kan medföra många möjligheter men också risker. På arbetsplatser med hög it-stress ökar arbetsbelastningen. Det kan i sin tur försämra den psykosociala arbetsmiljön och bli en grogrund för både sjukskrivningar och konflikter.

– Därför har vi inkluderat standarden ISO 45003, som ger ett bra stöd för hantering av psykosociala risker på arbetet. Jag vill också slå ett slag för Användbarhetsronden, som är resultatet av ett tre år långt utvecklingsprojekt. Det är ett bra verktyg som kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att rikta fokus på den digitala arbetsmiljön, säger Malin Källbacka.

Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv

◼  Idag står psykisk ohälsa, främst stressrelaterad, för närmare hälften av alla pågående sjukfall. Det kan jämföras med rörelseorganens sjukdomar som dominerade de längre sjukfallen fram till millennieskiftet.

◼  Utmattningssyndrom som innebär halvårslånga sjukskrivningar står för en stor och ökande del av den stressrelaterade psykiska ohälsan.

◼  Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har stor betydelse för sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser och är en viktig påverkbar faktor för att förebygga sjukfrånvaro i arbetslivet.

◼  Inom de kvinnodominerade skattefinansierade välfärdstjänsterna finns väl belagda systematiska arbetsmiljöproblem som leder till omfattande sjukfrånvaro.

◼  En jämnare fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete i parförhållanden lättar kvinnors dubbla arbetsbördor och minskar kvinnors sjukfrånvaro.

Källa: Försäkringskassans lägesrapport, oktober 2023

 

 

 

 

 


Utbildningar inom arbetsmiljöledning – ISO 45001

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer. I våra utbildningar får du kunskap om hur du på ett effektivt sätt kan arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.