Nyhet · 2023-06-14

Tips inför estetiska ingrepp: Försäkra dig om att utföraren följer standard

Fillers, botox eller bröstlyft – utbudet av tjänster som påverkar utseendet har aldrig varit större. Genom att välja en utförare som följer standard och själv följa checklistan som Sveriges konsumenter och SIS tagit fram, minskar du risken att drabbas av komplikationer.

I maj släppte Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en rapport som visade på allvarliga brister vid tillsynen av ett trettiotal verksamheter som utför estetisk kirurgi eller estetiska injektionsbehandlingar. De fann bland annat att rätt kompetens saknades i flera fall, att dokumentationen inte levde upp till kraven samt ett fall där läkemedel förvarats tillsammans med matlådor och chokladbollar i kylen.

– Det är oroväckande att många verksamheter inte uppfyller kraven på god kvalitet och säker vård. Som konsument kan du dock kraftigt minska risken genom att försäkra dig om att utföraren följer de standarder som finns inom området, säger Ulrike Ryll, projektledare på SIS.

SS-EN 16372 omfattar estetisk kirurgi

SS-EN 16844 icke-kirurgiska ingrepp såsom behandlingar med resorberbara injektioner, botulinumtoxin och micro needling

SS-EN 17226 avser professionella hudvårdsbehandlingar som utförs av hudterapeuter

Checklista vid köp av estetiska tjänster

Standarderna som tagits fram av experter och som gäller inom hela EU specificerar bland annat krav på kompetens och riskbedömning, men också på lokalerna, hantering av personuppgifter samt klagomål. Verksamheter som använder dessa tydliggör att de lever upp till minimikraven, så att du som konsument kan känna dig tryggare.

– Genom att välja utförare som uppfyller kvalitetskraven minskar risken att råka illa ut i samband med ett ingrepp. Dessutom skulle det leda till färre komplikationer som belastar vården helt i onödan, säger Ulrike Ryll.

Sveriges Konsumenter som verkar för att stärka konsumenternas roll i Sverige och EU, är en av organisationerna som är engagerade i standardiseringen av estetiska tjänster. Tillsammans med SIS har de även tagit fram en checklista på vad man bör tänka på och efterfråga vid köp av estetiska tjänster.

Möjlighet att påverka internationella standarder

I höst väntas beslut om eventuell revidering av två av de internationella standarderna för estetiska tjänster. Svenska organisationer har möjlighet att påverka innehållet genom att gå med i samma nationella SIS-kommitté som Sveriges Konsumenter och ihop med dem arbeta för att kvalitetssäkra såväl estetiska som hudvårds- och skönhetstjänster.

Vill du veta mer om standardiseringen inom estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster? Kontakta Ulrike Ryll, projektledare på SIS!

 

 

 

 


Kommitté för estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster

Människors fokus på utseende och välbefinnande ökar och marknaden för estetiska ingrepp och skönhetstjänster expanderar men i dagsläget finns det bristande regelverk och konsumenterna är sällan medvetna om riskerna.

Inom SIS/TK 561 finns standarder och pågående arbeten som bidrar till att kvalitetssäkra tjänster inom skönhetsvård och estetiska ingrepp.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.