Nyhet · 2024-03-08

Svenska experter påverkar europeisk standard för medicinska engångshandskar

Handskar som används inom hälso- och sjukvården behöver ge såväl patienter som vårdpersonal ett fullgott skydd mot exempelvis infektioner. Därför är det viktigt att de inte har hål, inte går sönder under användning och att de sitter bra på handen. Det säkerställs av en europeisk standard som är på gång att revideras.

EN 455 är en europeisk standard som säkerställer medicinska engångshandskars kvalitet och styrka samt att det görs rigorösa tester för att säkra att de uppfyller kraven. Standarden är uppdelad i flera delar:

🔹 EN 455-1 Krav samt provning av hålförekomst 
Denna del fokuserar på frihet från hål i handskar. Den använder ett vattenläckagetest med AQL statistiska provtagningstekniker baserade på produktionsbatchstorlekar.

🔹 EN 455-2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper
Täcker krav och tester för fysikaliska egenskaper såsom dimensioner (längd och bredd) och kraft vid brott, både före och efter värmeåldring.

🔹 EN 455-3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering
Adresserar biologisk utvärdering, inklusive procedurer för att mäta endotoxinkontamination, pulverrester (för puderfria handskar) och urlakningsbara proteiner i naturgummilatexhandskar.

🔹 EN 455-4: Krav och provningsmetoder för lagringsegenskaper
Avser bestämning av hållbarhet, som beskriver protokoll för att utvärdera handskarnas hållbarhet genom realtidsstudier eller validerade alternativ.

En ny, femte, del av standarden är under utveckling. Den beskriver hur man analyserar handskarna avseende allergiframkallande restkemikalier.

Experter från ett flertal länder, däribland Sverige, träffades hos Svenska institutet för standarder i mars och arbetar just nu med flera delar av standarden. Del 1-4 ska harmoniseras mot MDR, Medical Device Regulation, och de olika delarna förväntas publiceras under 2024 och framåt.

– Dessa standarder utgör grunden för upphandlingsgrupper i kommuner och regioner, för att kunna ställa krav på och välja handskar som gör sjukvårdsarbetet säkrare för både patienter och användare, säger Ola Bergendorff, kemist på Skånes universitetssjukhus och svensk expert i SIS kommitté för Förbrukningsmaterial inom sjukvården.

Genom den nationella kommittén SIS/TK 330 Förbrukningsmaterial inom sjukvården har svenska intressenter möjlighet att kommentera på standardutkast eller engagera sig som expert i den europeiska arbetsgruppens utveckling av standarder.
Kontakta projektledare ulrike.ryll@sis.se om du vill veta mer.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

SIS/TK 330

SIS/TK 330 - Förbrukningsmaterial inom sjukvården

Kommittén för Förbrukningsmaterial inom sjukvården hanterar produkter så som medicinska handskar, skydd mot stick- och skärskador, injektionsmaterial, kopplingar och katetrar som används inom alla typer av hälso- och sjukvård. Kommittén arbetar för att säkerställa produkternas medicintekniska funktion och underlätta vid upphandling.