Nyhet · 2022-05-09

Svensk ledning av internationell digital plånbok

Nu inleds ett uppmärksammat arbete med en ny europeisk digital signatur, som till exempel öppnar upp för digitala körkort och pass. Delar av det här arbetet leds från Sverige i en grupp som får både en svensk ordförande i Anders Törnqvist och en svensk sekreterare i Anders Thellberg.

Anders Thellberg, SIS
Gruppen ska ta fram en teknisk rapport som i nästa steg kommer att leda till stora förändringar i hur vi identifierar oss. Det berör allt ifrån betalningar till pass och firmateckning, för att nämna några exempel.

I Europa bedöms digitala signaturer vara så viktiga att de får politikernas intresse. På initiativ från Europeiska rådet och EU-parlamentet inleds nu arbetet med en ny förordning för morgondagens europeiska digitala identitet. Det handlar om nästa generation av dagens europeiska förordning eIDAS.

- eIDAS var ett stort genombrott när den kom 2014 men nu behöver den en rejäl omarbetning. eIDAS 2.0 ska öppna för körkort, pass och vaccinationsbevis, samt både privata och yrkesrelaterade identiteter, säger Anders Thellberg, projektledare från SIS som blir sekreterare i den nybildade CEN-gruppen.

Det är ett omfattande arbete, eftersom säkerhet är oerhört viktigt. En digital signatur ska ge säker identifiering vid inloggning och kunna fungera utan anslutning till internet. Samtidigt måste risken att någons identitet missbrukas vara så nära noll det bara går. Arbetet med eIDAS 2.0 har redan väckt starkt intresse, inte minst från kommersiella aktörer som utvecklar digitala plånböcker runt om i Europa. Till och med från flera aktörer utanför Europa. Alla behöver ett regelverk, så att deras applikationer ska kunna fungera tillsammans med andra och för att uppnå tillräckligt hög säkerhet. Det handlar inte bara om sådant som pass och körkort utan även till exempel vaccinationsbevis, om man är firmatecknare, behörighet i passersystem, biljetter och liknande.

- Det är ett bra exempel på varför vi har standarder. Ett digitalt körkort fungerar inte om det inte accepteras av polisen, till exempel, säger Anders Thellberg.

Han konstaterar att intresset är starkt, redan innan gruppen hållit sitt första möte. Det har redan kommit in anmälningar från ett 30-tal länder, varav flera inte ens ligger i Europa.


Fakta Digital Wallet

SIS ska leda den internationella arbetsgruppen WG20 under CEN/TC 224, med namnet ”Working Group on European Digital Identity Wallets”. Ordförande blir Anders Törnqvist och sekreterare Anders Thellberg. Gruppens uppdrag är att ta fram nya standarder för morgondagens digitala plånbok. I Sverige, på SIS, ”speglas” gruppen i kommittén TK 448.