Nyhet · 2024-01-23

Styrning för hållbar hantering av kritiska mineraler

På initiativ av Standards Australia, möts en internationell arbetsgrupp i Tokyo i februari, för att ta fram ett International Workshop Agreement, IWA, som stödjer miljövänlig industri och hållbarhetsprinciper.

Efterfrågan på kritiska metaller och mineraler ökar kraftigt i energiomställningens spår.

Gallium, kobolt, volfram, litium och mangan är några exempel på mineral som EU just nu bedömer är kritiska. Det betyder att efterfrågan förväntas öka exponentiellt och att komplexa produktionskrav kan orsaka leveransproblem. Eventuella brister är ett hot mot den gröna omställningen, i och med att kritiska mineraler är nödvändiga för den teknik som ger oss förnybar energi och minskar utsläppen av koldioxid.

Idag behöver länder samarbeta för att möta det ökande behovet av ny hållbar teknik. Samarbetet och utvinningen av kritiska mineraler behöver ske på ett sätt som stödjer miljövänlig industri och tar hänsyn till hållbarhetsprinciper. Olika organisationer erbjuder olika verktyg och ramar som hjälper industrier att bli mer hållbara. Problemet är att de ofta är komplicerade och liknar varandra, vilket företagens möjlighet att välja rätt verktyg för sina behov.

Australiens motsvarighet till Svenska institutet för standarder startar nu en internationell arbetsgrupp som ska ta fram ett styrdokument, som ska underlätta och öka aktörer inom kritiska mineralers förståelse för alla hållbarhetsverktyg som finns att tillgå. Arbetet startar i Tokyo den 14 februari och är planerat att bli klart redan i juni 2024.

Vill du veta mer om projektet och övrig standardisering av kritiska mineraler? Kontakta Farnia Wuolo, projektledare på SIS.

Läs även:  Ny europeisk kommitté främjar hållbarhet vid utvinning av sällsynta jordartsmetaller

 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Ny europeisk kommitté främjar hållbarhet vid utvinning av sällsynta jordartsmetaller

Den nybildade europeiska kommittén för Rare Earth, under tysk ledning, genomförde sitt allra första möte i november.