Nyhet · 2023-06-26

Hundratals verksamheter strukturerar klimatanpassningen med stöd av kostnadsfri metod

SMHI finansierar två standarder som ger stöd för att anpassa verksamheten så att den klarar de kraftiga skyfall, höga vattenflöden och andra extrema väder som väntas bli allt vanligare framöver. Närmare 700 organisationer – däribland kommuner, regioner, flygplatser, fastighets- och energibolag – har hittills utnyttjat den kostnadsfria möjligheten.

Är din verksamhet anpassad för långvarig torka och höga vattenflöden? 

Skyfall likt det som dränkte Gävle för två år sedan, orsakar stor förstörelse och kostar såväl fastighetsägare som försäkringsbolag och kommuner enorma belopp.

– I Gävle var det skador i miljardklassen på bara några timmar. Om man antar att den typen av händelser ökar så förstår man att det är en viktig fråga, säger David Björnberg, analytiker på Fastighetsägarna i en artikel i Dagens Nyheter.

Enligt en prognos som konsultfirman WSP gjort på uppdrag av Fastighetsägarna, blir extrema skyfall vanligare framöver. År 2000 hade svenska tätorter i genomsnitt 2,67 dygn med mer än 20 millimeter nederbörd. År 2100 beräknas siffran ha stigit med 86 procent, till 4,96 dygn.

– Det är angeläget att se över vad man kan göra för att klimatanpassa sin fastighet. Och även att kommun och länsstyrelse gör en planering för klimatanpassning.

Standarderna är användbara för alla

Två internationella standarder erbjuder ett bra stöd i arbetet med att förebygga och minska risken för olika typer av klimatskador. Hittills har de båda standarderna, som SMHI finansierar och därmed gjort kostnadsfria för vem som helst, laddats ner närmare 700 gånger av allt från banker, fastighets- och energibolag till flygplatser, myndigheter och var tredje kommun.

– Standarderna är användbara för alla som arbetar med klimatanpassning. De beskriver en strukturerad metod för hur du kan arbeta, snarare än att ange vad du ska göra. Många har redan påbörjat sitt klimatanpassningsarbete, men det behöver bli många fler. Kommuner är förstås viktiga aktörer, men även företag behöver anpassa sina verksamheter, säger Karin Hjerpe, verksamhetsledare för Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Vill du veta mer om SIS standardisering kopplad till klimatförändringar? Kontakta Jimmy Yoler eller Jenny Ikelberg på SIS. 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Standarder inom klimatanpassning

SS-EN ISO 14090 innehåller principer, krav och riktlinjer för klimatanpassning, med införlivande av anpassningsåtgärder samt förståelsen av effekter och osäkerheter kopplat till klimatförändringar och hur de kan ligga till grund för beslutsfattande.

SS-EN ISO 14091 ger riktlinjer för bedömning av risker i samband med klimatförändringar. Standarden beskriver bland annat hur en organisation kan förhålla sig till sårbarhet kopplat till klimatförändringar, både inför befintliga och framtida klimatrisker.