Nyhet · 2023-05-08

Standardisering viktig fråga när EU:s inre marknad diskuterades

Inom ramen för det svenska ordförandeskapet anordnade SIS en paneldiskussion på Single Market Forum den 2 maj på Grand Hotell i Stockholm. Rubriken var Enhancing European competitiveness through Standardisation Policy.

Standarder är en naturlig och grundläggande del av framgången för EU:s inre marknad, som nu firar 30 år. Det är en av anledningarna till att standardisering var en av punkterna på agendan på Single Market Forum, och det finns flera anledningar att fira, som till exempel den fria rörligheten, att kunna arbeta och studera och köpa och sälja varor fritt.

Single Market Forum är en återkommande konferens som anordnas gemensamt av ordföranden i EU:s ministerråd och EU-kommissionen för att diskutera aktuella frågor om EU:s inre marknad.

Vid mötet den 2 maj arrangerade Svenska institutet för standarder, SIS, en paneldiskussion som modererades av SIS vd Annika Andreasen. Inbjudna var Ulrika Francke, president för ISO, Claes Erixon, Chief Technology Officer, Scania, Lina Håkansdotter, Global Head of Sustainability and Corporate Affairs, H2 Green Steel, Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, SSAB samt Sophie Müller, Head of Unit Standards Policy, DG Grow, European Commission.

Standarder är ett verktyg för tillväxt, konkurrenskraft och välstånd och spelar en nyckelroll när det gäller den gröna och digitala omställningen för att möta framtidens globala utmaningar. Rubriken för panelsamtalet var Enhancing Eropean competitiveness through Standardisation Policy, och man diskuterade bland annat standarders roll som möjliggörare och hur standarder kan vara ett verktyg både för att möta utmaningar och för att stärka konkurrenskraften. Ulrika Francke och Annika Andreasen lyfte även att det nu är viktigare än någonsin att företag och andra aktörer engagerar sig i standardiseringsarbetet.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.