Nyhet · 2023-06-08

Standardiserad metod för mätning av byggprodukters strålning

I byggindustrins mineralbaserade produkter förekommer naturligt ämnen som avger joniserande strålning. Genom att metoden som mäter aktivitetskoncentrationen i betong och ballast har standardiserats ökar möjligheten att beräkna aktivitetsindex för byggprodukter och planera byggandet så att referensnivån på 1 millisievert effektiv dos per år inte överskrids.

Metoden bygger på att materialet provas i sin avsedda användningsform. Om till exempel betongen inte ska vara krossad när den används, ska den heller inte vara det vid provningstillfället.  

Standarder är alltid frivilliga att använda. Denna standardiserade metod är tänkt att användas för produktionsstyrning, som stöd för intern kontroll i samband med tillverkning av en produkt. Kännedom om en produkts aktivitetsindex, i det skick som den är tänkt att användas, ökar möjligheten att välja rätt material till bostäder och andra byggnader där människor ska vistas.  

Vill du veta mer om SIS standardisering kopplat till byggprodukter? Kontakta Nina Schröder på SIS.


Utbilda dig hos SIS!

 Kompetensutveckla din organisation med kunskap direkt från källan. 

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Köp standarden

SS 27100:2023
Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter

Köp standarden >