Nyhet · 2023-01-24

Var tredje kommun har laddat ner standard för klimatanpassning

SMHI sponsrar ISO 14090 och 14091, två standarder som beskriver en strukturerad metod för hur man kan arbeta med klimatanpassning. Dessa är kostnadsfria för vem som helst att ladda ner och hittills har 30 procent av kommunerna utnyttjat möjligheten.

En konsekvens av klimatförändringarna är att det blir allt vanligare med extrema vattenflöden, likt de som drabbat södra Sverige. Enligt SMHI:s klimatscenarier kommer både nederbörden och de högsta flödena vintertid att fortsätta att öka.

– Det vi ser nu, med mer kraftiga översvämningar på vintern, det såg man inte förr. Klimatet har förändrats samtidigt som vi blir alltmer sårbara. Det är en ny verklighet vi måste anpassa oss till och det måste ske nu. Vi har inte råd att bara vara efterkloka, sa Mette Lindahl Olsson på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i en artikel i Dagens Nyheter.

Två standarder har tagits fram som ger riktlinjer vid bedömning av bland annat sårbarhet och risk: ISO 14090 och 14091. SMHI sponsrar dessa sedan åtta månader tillbaka, vilket gör dem kostnadsfria att ladda ner för vem som helst. Hittills har 30 procent av kommunerna utnyttjat den möjligheten.

– Klimatanpassning av samhället bör vara en högt prioriterad fråga. Alla kommuner har möjlighet att ta del av standarderna som kan stödja och stärka kommunernas planering och genomförande av klimatanpassning, i stället för att de ska behöva uppfinna hjulet själva. Standarderna är även användbara för företag och regioner, säger Jimmy Yoler, projektledare på SIS.

Tips på fler standardiserade lösningar till stöd för kommuner och regioner

ISO 14080 : Ramverk, principer och metoder för klimatåtgärder

SS 854000 : Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

ISO 20400 : Hållbar upphandling – Vägledning

ISO 50001 : Energiledningssystem – Krav med vägledning för användning

ISO 31000 : Riskhantering – Vägledning

ISO 22301 : Säkerhet och resiliens – Ledningssystem för kontinuitetshantering – Krav (Sponsras av MSB)

Har du frågor om hur standarder kan stötta offentliga verksamheter? Kontakta Antje Thiele på SIS!


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.