Nyhet · 2023-10-03

Snart finns tydliga krav på vad innovationsledare ska kunna

De flesta är överens om att omställningen kräver ett stort mått av nytänkande, men än finns osäkerhet kring hur vi ska få det att hända. Nu ligger ISO i startgropen för att ta fram ett kompetensramverk för innovationsledare – en nyckelfunktion som fler organisationer behöver tillsätta för att säkra sin framtida konkurrenskraft.

Klimatförändringar, hälsa, ekonomi, säkerhet och digitalisering. Det finns många anledningar till att privata och offentliga verksamheter behöver ställa om. Behovet av förnyelse och innovation är avgörande för förmågan att upprätthålla konkurrenskraften på sikt, liksom möjligheten att uppnå målet om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Systematisk innovationsledning ger bästa resultat

Fler och fler verksamheter tar hjälp av innovationsledare som tar ansvar för det systematiska innovationsarbetet, för att kunna nå sin fulla potential vad gäller nyskapande förändring. Enligt rollbeskrivningen ligger det på innovationsledarens bord att bland annat ta fram en innovationsstrategi, leda innovationsprojekt och kompetensutveckla organisationen.

– Innovationsledare har en viktig roll. Vi befinner oss i början av en mognadsprocess och yrkeskategorin behöver bli mer känd. Idag vet företag och organisationer inte riktigt hur de ska ställa frågan, säger Magnus Karlsson, forskare på KTH, konsult på Amplify och en av grundarna till yrkesföreningen innovationsledare. 

Vad behöver innovationsledare kunna?

Hittills har det saknats ett gemensamt ramverk för vad innovationsledare ska kunna, något som den internationella standardiseringsorganisationen ISO vill ändra på.   

– Det är jättespännande att ISO nu ska ta fram ett ramverk. I Sverige har vi arbetat med de här frågeställningarna under lång tid och ligger bra till vad gäller möjligheten att påverka standardiseringsarbetet, säger Magnus Karlsson som själv är ordförande i SIS kommitté för innovationsledning samt utbildar i ISO 56002, det internationella ledningssystemet för innovation.

På frågan om vad som utmärker en bra innovationsledare är svaret att bakgrunden kan variera, men att man måste vara nyfiken, modig och bra på att leda andra.

– Förändring möter alltid på motstånd, så det är viktigt att få med sig till exempelvis medarbetare och kunder, säger Magnus Karlsson.

Vill du veta mer om standardisering, standarder och utbildningar kopplade till innovation? Kontakta Jolanta Wallström, projektledare på SIS.

 


Utbildning inom innovationsledning

Ledningssystem för innovation hjälper organisationer att skapa verktyg, processer och angreppsätt för att etablera och utveckla sin innovationsförmåga.

Bild på Magnus Karlsson, forskare inom innovationsledning

Magnus Karlsson, forskare inom innovationsledning vid KTH och en av grundarna av yrkesföreningen Innovationsledning, berättar om nyttan med ett innovationsledningssystem och hur en utbildning kan stärka din organisations innovationsförmåga.