Nyhet · 2024-01-15

SIS säkerställer att standarder lever upp till Parisavtalet

The London Declaration är ett åtagande om att säkerställa att alla befintliga och nya standarder stödjer Parisavtalet och FN:s globala klimatmål. På SIS är arbetet i full gång och fler än tusen nationella standarder har redan kartlagts enligt ISO:s riktlinjer.

I dag ställs allt högre krav på hållbarhet för att klara de globala klimatutmaningarna. Alla organisationer kommer att behöva ställa om och behovet av vägledning är stort. Här spelar standarder en central roll, genom att de bidrar med gemensamma definitioner, mätetal och på andra sätt underlättar övergången till ett mer hållbart samhälle.

Svenska institutet för standarder har undertecknat ISO:s The London Declaration och därmed åtagit sig att säkerställa att den senaste klimatvetenskapen återspeglas i alla svenska och internationella standarder.

– Åtagandet innebär att kartlägga och vid behov revidera befintliga standarder, men också att vi säkerställer att alla nya standarder lever upp till Parisavtalet, säger Jenny Ikelberg som är hållbarhetsansvarig på SIS.

Den första kartläggningen av 1200 befintliga nationella standarder, som på ett eller annat sätt har koppling till framställning av/med fossila bränslen, är nyss klar. Nästa steg är att de standarder som bedömts kunna ha en klimatpåverkan ses över av respektive kommitté. 

– Det krävs en djupare analys, för att vi ska kunna fastställa om det är möjligt att revidera eller ersätta standarden, för att eliminera eller ersätta med en positiv klimatpåverkan, säger Jenny Ikelberg.

Vill du veta mer om SIS arbete enligt ISO:s klimatåtagande? Kontakta Jenny Ikelberg, hållbarhetsansvarig på SIS.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Växthusgasintensiva processer som påverkar klimatet negativt

 • Fluorerande industrigaser
 • Boskapsskötsel/djurhållning
 • Avfallshantering
 • Sjöfart
 • Byggindustrin
 • Processindustrin
 • Jordbruket
 • Vägtransportbränslen
 • Biomassa och naturliga processer
 • Luftfarssektorn
 • Indirekt/direkt förbränning av bränslen och energieffektivitet

Källa: ISO guide 84:2020