Nyhet · 2018-06-12

SIS pratar best practice i Almedalen

Söndag 1 juli drar Almedalsveckan igång. SIS deltar i Almedalsveckan för att tydliggöra vårt uppdrag i samhället och den roll standarder och standardisering spelar för samhällsutvecklingen.

SIS arrangerar flera egna arrangemang i år. Vi arrangerar ett mingel i Clarion Hotel Wisbys trädgård på temat export och handel, flera rundabordssamtal på aktuella teman samt ett seminarium inom vård och omsorg.

– Almedalen är Sveriges i särklass största och viktigaste mötesplats för samhällsaktörer och opinionsbildare. Där kan vi väcka intresse för nyttan med standardisering i nya målgrupper samt knyta kontakter och bygga relationer med våra intressenter, säger Niki Westerberg, kommunikationschef SIS.

– Våra rundabordssamtal spänner över allt från artificiell intelligens, framtida transporter till cirkulär ekonomi. Syftet är att samla ett urval av aktörer och samtala om hur verktyget standard och best practice kan stödja utvecklingen för Sveriges konkurenskraft och samhällsutvecklig. Fokuset i år ligger på att i tidiga faser inom innovation få med hur vi tillsammans med andra kan driva utvecklingen internationellt till fördel för svenska aktörer, säger Erik Eklund, chef omvärldsbevakning och dialog, SIS.

– Vårt seminarium om tjänstestandarder i välfärden syftar till att diskutera erfarenheterna av standarden för äldreomsorg och hemtjänst så här långt och att reflektera kring den framtida nyttan av standarden för HVB-verksamhet som kommer att publiceras inom kort, säger Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg, SIS.

Förutom våra egna arrangemang kommer våra medarbetare och vd Thomas Idermark att delta i andras arrangemang, bl.a. i paneldiskussioner.

Här kan du läsa om SIS deltagande i Almedalsveckan

Anmäl dig här till SIS mingel