Nyhet · 2023-01-03

Trenden håller i sig – fler använder standarder

Företag, kommuner och andra organisationer ökade sin användning av standarder med åtta procent förra året. Den uppåtgående trenden som pågått i flera år är positiv för såväl svensk konkurrenskraft som klimat och miljö.

I ett helt sekel har svensk konkurrenskraft stärkts av standarder och de finns idag för i stort sett allt – från skruvhylsor, ledningssystem och cybersäkerhet till plaståtervinning, socialt ansvarstagande och medicinteknik. De senaste åren märks en raskt ökande trend att de också används av allt fler.

– Det började under pandemin och vi märker att trenden håller i sig. 2022 ökade vår försäljning med ytterligare åtta procent, men den siffran skulle vara ännu högre om alla organisationer förstod fördelarna, säger Christer Jangel, försäljningschef på Svenska institutet för standarder, SIS.

En standard kan enklast beskrivas som en gemensam lösning på ett återkommande problem. Ta en kommun eller region som brottas med hur de ska uppnå Agenda 2030 som exempel: För strax över tusen kronor kan de få tillgång till standarden SS-854000 som vägleder till att få in hållbarhetsaspekter i den ordinarie styrningen. Samma standard ger också kunskap om andra kommuners, myndigheters och akademins samlade erfarenheter av vilka åtgärder som faktiskt fungerar.  

– Det här ett bra exempel på hur en standard kan hjälpa en kommun eller region, så att de slipper uppfinna hjulet själva och i värsta fall riskera att lägga skattepengarna på åtgärder som redan har konstaterats inte leder någonstans.

Tips! Vår konsulttjänst SIS Standardkollen hjälper organisationer analysera hur standarder kan stärka verksamheten.

Användbarhet och tillgänglighet är prioriterade mål

Förutom att fler företag, kommuner och andra organisationer har utnyttjat standarders kostnadseffektiva fördelar, kan den ökade försäljningen även förklaras av att fler tecknar SIS Abonnemang.

– SIS Abonnemang är den mest förmånliga och smidigaste lösningen. Organisationen får också bättre kostnadskontroll samt möjlighet att enkelt tillgängliggöra alla standarder, även om de har kontor över hela världen.  

På senare tid har SIS även fått offertförfrågningar från internationella företag utan stark koppling till Sverige.

– Till skillnad från en del andra europeiska standardiseringsorgan låser vi inte rättigheterna till en viss dator eller person. Vi har inga planer på att göra det heller eftersom det är ett prioriterat mål för oss att göra det enkelt att använda standarder och sprida användandet till fler. Det är viktigt för att stärka svensk konkurrenskraft och hållbarhet, säger Christer Jangel.

Fem i topp: De mest sålda standarderna 2022

1. SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet - Krav

2. SS-EN ISO 14001 Miljöledningssystem - Krav och vägledning

3. ISO 8501-1 Rostgradsboken

4. SS-EN ISO/IEC 27001 Informationssäkerhet - Cybersäkerhet och integritetsskydd - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav

5. SS-ISO/IEC 27002 Informationssäkerhet - Cybersäkerhet och integritetsskydd - Kontroller av informationssäkerhet


SIS Standardkollen

Ta hjälp av SIS för mer lönsamt och effektivt arbete med standarder i din verksamhet.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.