Nyhet · 2024-02-29

Ny vägledning ger arbetsgivare stöd inför nästa pandemi

Det internationella ledningssystemet för arbetsmiljö – ISO 45000-serien – har kompletterat med en vägledning för hur organisationer ska förebygga, kontrollera och hantera infektionssjukdomar.

Om inte förr, så visade pandemin hur viktig en arbetsplats hantering av infektionssjukdomar kan vara och hur det påverkar både säkerhet och hälsa. Det finns förhoppning om att en liknande situation skulle hanteras ännu bättre nästa gång, när vi förutom erfarenheterna från pandemin kommer att kunna säkerställa att allt från ledarskap och riskbedömning till kommunikation och akut hantering sker enligt best practice.

ISO 45006 är en ny internationell standard som vägleder hur en organisation ska förebygga, kontrollera och hantera infektionssjukdomar. Den är en del av ledningssystemet för arbetsmiljö, som tusentals organisationer använder för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. I den internationella arbetsgruppen där standarden togs fram, var Sverige representerade av Liza Radon på Ericsson:

– Denna standard och vägledning skulle ha varit ett stort stöd för oss arbetsmiljöstrateger att luta sig emot när Covid-19 pandemin bröt ut i mars 2020. Det kändes viktigt att kunna vara med och påverka innehållet.

Standarden ersätter generella riktlinjer för säkert arbete under covid-19-pandemin ISO/PAS 45005:2020.

Vill du veta mer om ISO 45006 och övrig standardisering inom ramen för ledningssystemet för arbetsmiljö?

Kontakta Lorena Olivares, projektledare på SIS.


Utbildningar inom arbetsmiljöledning – ISO 45001

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer. I våra utbildningar får du kunskap om hur du på ett effektivt sätt kan arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.