Nyhet · 2024-01-29

Ny standard för ridhjälmar minskar risken för skador

Varje år skadas 1400 personer inom svensk ridsport, varav ungefär hälften är huvudskador. I och med att EU nu publicerar en ny harmoniserad standard med ökade krav på ridhjälmar, höjs förhoppningen om att färre ryttare ska drabbas av huvudskador framöver.

Foto: Mona Liljeqvist

Den här veckan kommer sannolikt tolv nya ryttare i Sverige att skada huvudet, baserat på Folksams statistik från en undersökning av de senaste årens ridskador. Trots att hjälmanvändningen är hög står huvudskadorna för nästan hälften av alla skador. Därför är förebyggande åtgärder för säker hantering av hästar mycket viktigt, liksom att driva på utvecklingen av högre krav på skydd för ryttaren.

Nu har EU tagit ett viktigt steg i den riktningen genom att publicera en ny harmoniserade standard för ridhjälmar.

– Det är en mycket positiv nyhet. Branschen har väntat i nio år på en uppdatering, sedan den tidigare versionen drogs tillbaka. Äntligen har alla kommit överens om vilka krav som är nödvändiga för att höja säkerheten, säger Victoria Tengstand, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS, och secretary CEN/TC 158 Head Protection, vars experter har tagit fram standarden.

Den nya standarden ställer bland annat högre krav på ridhjälmars skydd mot penetration, stötdämpningsförmåga och mekaniska hållfasthet. Förutom att säkerställa att ryttarens huvud är bättre skyddat i händelse av en olycka, förenklar den harmoniserade standarden tillverkarnas process för CE-märkning.

– Att följa standarden gör det enklare att uppfylla EU:s grundläggande hälso- och säkerhetskrav, samt att hjälmarna på marknaden provas likvärdigt.

Vill du veta mer om den internationella standardiseringen av hjälmar? Kontakta Victoria Tengstrand, projektledare på SIS och CEN:s kommitté för Head Protection.

 

 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

TK 525

Hjälmar

Kommitteen bevakar, påverkar och deltar aktivt i utvecklingen av internationella standarder inom området huvudskydd för olika aktiviteter.