Nyhet · 2023-06-02

Svenska gruvbolag har möjlighet att minska Kinas dominans inom sällsynta jordartsmetaller

EU-kommissionen antyder att Sverige bör ta ledningen över det arbete som syftar till att begränsa Kinas dominans inom standardiseringen av sällsynta jordartsmetaller. Trots möjligheten till värdefullt inflytande har ingen svensk organisation visat intresse än.

Efterfrågan på de sällsynta jordartsmetaller som används i allt från mobiler och batterier till vindkraftverk ökar. För att säkerställa att vi har det som behövs till den fossilfria omställningen har EU nyss tagit fram en ny lag, Critical Raw Materials Act, som ska göra Europa mer självförsörjande och skydda regionen från effekterna av ökad internationell konkurrens om de åtråvärda resurserna.

När Sverige inledde EU-ordförandeskapet i januari tillkännagav LKAB att de hade identifierat det hittills största kända europeiska fyndet i Kiruna. Förutom förhoppningar om stora framtida intäkter för Sverige och en tryggad tillgång för Europa, ger upptäckten anledning att bevaka och påverka frågor som rör de 17 jordartsmetallerna ur ett producentperspektiv.  

Idag är Europa och övriga världen starkt beroende av Kina, som även leder den internationella kommitté som tar fram standarder för bland annat provningsmetoder kopplat till litium. För att stärka inflytandet över standardiseringen föreslås ISO bilda en ny kommitté med fokus på de sällsynta metaller som inte redan omfattas av den kommitté som Kina styr.

– Det är ett franskt förslag och deras motsvarighet till Svenska institutet för standarder, AFNOR, har uttalat att de anser att Sverige är väl lämpat att ta en ledande roll i den nybildade kommittén. Men hittills har ingen svensk organisation visat något intresse, säger Niklas Jungerth, bergsingenjör och projektledare på SIS.

– Jag ser en risk för att vi missar en viktig möjlighet till inflytande. Om vi inte är med vid mötesbordet kan det i slutändan leda till att vi får standarder som vi inte vill ha, som till exempel inte passar våra laboratorier. 

Sveriges hållbara gruvdrift kan stå modell för hela världen

Det är ofrånkomligt att gruvbrytning lämnar sår i naturen. För att vinna allmänhetens förtroende och acceptans för ny gruvdrift, är det avgörande att minimera skadan och återställa gamla gruvområden på ett bra sätt.

Miljökraven som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ställer på svensk gruvdrift tillhör redan världens striktaste. Många andra länder förlitar sig på de internationella standarder som nu är på gång att revideras. Korea leder ett internationellt arbete för återställning av utbrutna gruvor som på sikt kommer att få stor betydelse för övergången till mer hållbar gruvbrytning världen över.

Sustainable mining är viktig fråga för miljön och global omställning, säger Niklas Jungerth.

Vill du veta mer om standardiseringen av sällsynta jordartsmetaller? Kontakta Natalie Siljetal eller Annika Palm på SIS.

 

De 17 jordartsmetallerna är skandium (Sc) och yttrium (Y) i periodiska systemets grupp 3 samt lantan (La) och de övriga fjorton lantanoiderna Cerium (Ce) , Praseodym (Pr) , Neodym (Nd) , Prometium (Pm) , Samarium (Sm) , Europium (Eu) , Gadolinium (Gd) , Terbium (Tb) , Dysprosium (Dy) , Holmium (Ho) , Erbium (Er) , Tulium (Tm) , Ytterbium (Yb) , Lutetium (Lu).


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.